361-0706/01 – Ochrana ovzduší v průmyslu ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Michael Lichý, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník4Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyUrčeno pro typy studia
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Vztah mezi ekologií, vědou o životním prostředí a technologií ochrany prostředí. Ochrana ovyduší - základní vztahy a pojmy. Legislativa ochrany ovzduší. 2. Vnější ovzduší a jeho kvalita. Proudění v atmosféře. Zvrstvení atmosféry. Znečišťování ovzduší. Emise, imise, royptyl a transfer škodlivin. Základy chemie atmosféry. 3. Tuhé emise a jejich vznik. Velikost, tvara vlastnosti tuhých částic. Křivky četností, propadů a zbytků. 4. Potrubí a příslušenství, ventilátory, komíny - rozdělení funkce. Konstrukce, výpočtové vztahy. Protivýbuchová ochrana vzduchotechnických zařízení. 5. Odlučování tuhých částic. Obecné vlastnosti odlučovačů - odlučivost, tlaková ztráta, meze, ukazatelé. 6. Základní odlučovací principy - gravitační, setrvačný, intercepční, elektrostatický. Kombinace principů.Průvodní jevy. 7. Rozdělení odlučovacích zařízení. Charakteristické vlastnosti Odlučovače mechanické suché. Odlučovače mechanické mokré. 8. Odlučovače elektrické. Filtry. 9. Měření emisí. Metody, postupy, přístrojové vybavení. 10.Znečišťování ovzduší plynnými exhalacemi a jejich škodlivé účinky. Snižování obsahu sloučeni síry ve spalinách. 11.Snižování obsahu oxidů dusíku ve spalinách. Dlůvody a způsoby ohřevu spalin. 12.Znečištění ovzduší způsobené dopravou. Zpracování opdaních plynů z průmyslových zdrojů. 13.Ovzduší hlubinných uhelných dolů. Větrání. Snižování prašnosti - preventivní a represivní metody.

Povinná literatura:

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět budeš zrušen.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku