361-0707/01 – Liquidation and Waste Utilizations ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. - Legislativa související s problematikou nakládáním s odpadem. - Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. - Kompostování odpadů. Odpady z čistíren odpadních vod. - Recyklace odpadů, meze recyklace. - Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovení rizik. - Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. - Biomasa. Dřevní odpad- vlastnosti, množství, způsoby využívání. - Radioaktivní odpady (RAO) - vlastnosti, třídění, množství. - Ukládání RAO. Spalování RAO. - Specifika nemocničního a toxického odpadu. - Koncepce moderní spalovny průmyslového odpadu. - Koncepce moderní spalovny komunálního odpadu. - Čištění spalin - Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par a dalších škodlivin.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner