361-0707/01 – Liquidation and Waste Utilizations ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits6
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 20+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. - Legislativa související s problematikou nakládáním s odpadem. - Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. - Kompostování odpadů. Odpady z čistíren odpadních vod. - Recyklace odpadů, meze recyklace. - Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovení rizik. - Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. - Biomasa. Dřevní odpad- vlastnosti, množství, způsoby využívání. - Radioaktivní odpady (RAO) - vlastnosti, třídění, množství. - Ukládání RAO. Spalování RAO. - Specifika nemocničního a toxického odpadu. - Koncepce moderní spalovny průmyslového odpadu. - Koncepce moderní spalovny komunálního odpadu. - Čištění spalin - Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par a dalších škodlivin.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner