361-0707/01 – Likvidace a využití odpadu ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity6
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 20+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

1. Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. 2. Legislativa, souvisejícící s problematikou nakládání s odpadem. 3. Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. Kompostování. 4. Recyklace odpadů, meze recyklace. 5. Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovneí rizik. 6. Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. 7. Dřevní odpad. Radioaktivní odpady. Nemocniční a toxický odpad. 8. Moderní spalovna průmyslového odpadu. Moderní spalovna komunálního odpadu. 9. Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par.

Povinná literatura:

JUCHELKOVÁ, D.: Likvidace a využití odpadů. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 2000. HERČÍK, M., LAPČÍK, V.: Ochrana životního prostředí. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1993. Ročenky Ministerstva životního prostředí České republiky Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.topinfo.cz, http://www.skladka.cz) TÖLGYESSY, J., PIATRIK, M.: Ochrana prostredia v priemysle. Bratislava: VTEL, 1989.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Odpadní látky, druhy a zdroje vzniku. - Legislativa související s problematikou nakládáním s odpadem. - Skládkování odpadů. Konstrukce moderních skládek. - Kompostování odpadů. Odpady z čistíren odpadních vod. - Recyklace odpadů, meze recyklace. - Definice a rozdíly mezi druhy odpadů a metodami nakládání s nimi. Hodnocení a stanovení rizik. - Termická likvidace odpadů. Fluidní spalování. Roštové a rotační pece. - Biomasa. Dřevní odpad- vlastnosti, množství, způsoby využívání. - Radioaktivní odpady (RAO) - vlastnosti, třídění, množství. - Ukládání RAO. Spalování RAO. - Specifika nemocničního a toxického odpadu. - Koncepce moderní spalovny průmyslového odpadu. - Koncepce moderní spalovny komunálního odpadu. - Čištění spalin - Zachycení oxidů síry, dusíku, halogenů, těžkých kovů a par a dalších škodlivin.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku