361-0708/01 – Water Management ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jiří Tomčala
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní poznatky o vodě, zdroje vody, ochrana vod, vlastnosti vody. - Jakost a množství vody, voda pro energetiku, základy technologie úpravy vody, fyzikální procesy. - Chemické a biologické procesy úpravy, zásobování vodou, měření, čerpací stanice, akumulace vody. - Úprava pitné provozní a chladicí vody. - Úprava napájecí vody pro parní kotle. - Koroze, úprava odpadních vod. - Kanalizace, soubor zařízení čistíren odpadních vod. - Čistírny průmyslových odpadních vod, analýza vody. - Právní a technické normy ve vodním hospodářství.

Conditions for subject completion

Conditions for completion are defined only for particular subject version and form of study

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner