361-0708/01 – Water Management ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Jiří Tomčala
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year4Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Základní poznatky o vodě, zdroje vody, ochrana vod, vlastnosti vody. - Jakost a množství vody, voda pro energetiku, základy technologie úpravy vody, fyzikální procesy. - Chemické a biologické procesy úpravy, zásobování vodou, měření, čerpací stanice, akumulace vody. - Úprava pitné provozní a chladicí vody. - Úprava napájecí vody pro parní kotle. - Koroze, úprava odpadních vod. - Kanalizace, soubor zařízení čistíren odpadních vod. - Čistírny průmyslových odpadních vod, analýza vody. - Právní a technické normy ve vodním hospodářství.

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51
        Examination Examination 100  0
        Exercises evaluation Credit 45  0
Mandatory attendence parzicipation:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2003/2004 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2002/2003 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering K Czech Ostrava 4 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3904R016) Environmental Engineering P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner