361-0708/01 – Vodní hospodářství ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Jiří Tomčala
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět navazuje na předměty termomechanika a hydromechanika. Studenti se seznámí se základními poznatky o vodě, vlastnostmi jednotlivých typů vod v průmyslu, její úpravě pro různá použití (pitná voda, provozní vody, odpadní vody), akumulaci vody, dopravě vody a legislativě ve vodním hospodářství. Tvůrčí myšlení je rozvíjeno při výpočtech věnovaných jednotlivým úsekům předmětu. Cílem předmětu je získání základních poznatků pro absolventa, který bude pracovat jako provozovatel zařízení ve vodním hospodářství závodu.

Povinná literatura:

[1] Kysela, Tomčala : Vodní hospodářství. Skripta VŠB TUO Ostrava. 2000. [2] Martoň a kol : Získavanie, úprava, čistěnie a ochrana vod. ALFA Bratislava. 1991. [3] Tuček a kol.: Základní procesy a výpočty v technologii vody. SNTL Praha 1977. [4] ČSN příslušející k danému oboru.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Základní poznatky o vodě, zdroje vody, ochrana vod, vlastnosti vody. - Jakost a množství vody, voda pro energetiku, základy technologie úpravy vody, fyzikální procesy. - Chemické a biologické procesy úpravy, zásobování vodou, měření, čerpací stanice, akumulace vody. - Úprava pitné provozní a chladicí vody. - Úprava napájecí vody pro parní kotle. - Koroze, úprava odpadních vod. - Kanalizace, soubor zařízení čistíren odpadních vod. - Čistírny průmyslových odpadních vod, analýza vody. - Právní a technické normy ve vodním hospodářství.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51
        Zkouška Zkouška 100  0
        Zápočet Zápočet 45  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2003/2004 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3904R016) Technika tvorby a ochrany životního prostředí P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku