361-0717/01 – Economics at Energetics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Kysela, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year2Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 16+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Obsah, rozsah a cíle ekonomiky energetiky. Bilance energií v ČR. Primární energetické zdroje, užitá energie. - Celkové využití energie. PEN a hodnocení spotřeby státu, výroby. - Ekonomika těžby, způsoby zušlechťování energie. Schémata, účinnosti, hospodárnost. - Doprava energie. Způsoby dopravy, ztráty energie, ekonomické hodnocení. - Ekonomika užití energie. Jednotlivé druhy a způsoby užití energie. Účinnosti procesů. - Porovnání různých variant využití energie v místě užití. Palivoenergetická náročnost výroby. - Investice do energetiky. Pořizovací náklady, problémy optimální volby. - Ekonomická efektivnost investic. Výrobní náklady a ceny energií. - Ekonomika provozu energetických zařízení. Organizace a prostředky řízení. - Energetické charakteristiky, význam a využití. Optimální dělení výkonů. Plánování potřeby energie. - Celkové využití energie. Optimální volba z energetického hlediska. Způsoby regulace výroby a spotřeby energie. - Akumulace energie. Technické a ekonomické hodnocení. - Dělení nákladů při kombinované výrobě tepla a elektrické energie. - Příklady ekonomického hodnocení různých variant projektů energetických děl. vLegislativa v oblasti energetiky. Energetický zákon, zákon o hospodaření s energií. Předmět zrušen 2002.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 2 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.