361-0719/01 – Průmyslová energetika ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětudoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Princip přeměna energie. Prvotní zdroje, transformace, doprava a užití. Zušlechťování paliv. Plynárenství. Topné plyny, druhy a vlastnosti. Tepelně- energetické výrobny závodní energetice. Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie. Technické plyny. Doprava a rozvod. Použití technických plynů. Výpočet potrubí, základní zásady návrhu, tlakové a tepelné ztráty. Rozvody topných plynů, páry, horké a teplé vody. Likvidace a využití odpadů, základní zákony a normy. Skládkování odpadů, druhy skládek a jejich schémata. Recyklace odpadů, systémy minimalizace vzniku a informační systémy. Spalování odpadů.

Povinná literatura:

[1] Voráček V. a kol. - Energetické stroje VŠB Ostrava, 1990. [2] Mayer J. a kol. - Energetické stroje. SNTL Praha. 1969. [3] Salaba J. a kol. - Energetická strojní zařízení, ČVUT Praha, 1990 [4] Fibinger V. A kol. - Metody nakládání s odpady, VŠB-TU Ostrava, 1996

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Princip přeměna energie. Prvotní zdroje, transformace, doprava a užití, účinnost jednotlivých fází. Komplexní palivoenergetická náročnost. - Základní systémy transformace energie. Zušlechťování paliv. - Plynárenství. Primární zdroje topných plynů, zplyňování paliv. Topné plyny, druhy a vlastnosti - Tepelně-energetické výrobny závodní energetice. Výtopny, parní kondenzační elektrárny, - Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, teplárny s protitlakými a odběrovými turbínami. - Kogenerační jednotky se spalovacími turbínami a motory, základní schémata, celková a dílčí účinnost transformace energie, způsoby zlepšování účinnosti. - Technické plyny. Druhy a vlastnosti způsoby výroby. - Energetické centrály, kompresorové stanice, acetylenky, kyslíkárny. Doprava a rozvod (potrubí, doprava plynné a kapalné fáze, redukční a odpařovací stanice. - - Použití technických plynů. - Doprava a rozvod energií. Výpočet potrubí, základní zásady návrhu, tlakové a tepelné ztráty. Rozvody topných plynů, páry, horké a teplé vody. - Úprava vody a vodní hospodářství - Likvidace a využití odpadů, základní zákony a normy. - Skládkování odpadů, druhy skládek a jejich schémata. - Recyklace odpadů, systémy minimalizace vzniku a informační systémy. - Spalování odpadů, využití spalného tepla pro výrobu tepelné, případně - ektrické energie. Přednosti termické likvidace odpadů. Předmět zrušen 2002.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.