361-0719/01 – Industrial Energetics ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantordoc. Ing. Jiří Míka, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Students are made familiar with issues of power generation, its conversion, transfer, and employment, inclusive basic information on water, fuel, and waste management in industrial enterprises.

Compulsory literature:

[1] Voráček V. a kol. Energetické stroje, skripta VŠB 1996 [2] Fibinger V. a kol. Metody nakládání s odpady, skripta VŠB 1996

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Princip přeměna energie. Prvotní zdroje, transformace, doprava a užití, účinnost jednotlivých fází. Komplexní palivoenergetická náročnost. - Základní systémy transformace energie. Zušlechťování paliv. - Plynárenství. Primární zdroje topných plynů, zplyňování paliv. Topné plyny, druhy a vlastnosti - Tepelně-energetické výrobny závodní energetice. Výtopny, parní kondenzační elektrárny, - Kombinovaná výroba tepla a elektrické energie, teplárny s protitlakými a odběrovými turbínami. - Kogenerační jednotky se spalovacími turbínami a motory, základní schémata, celková a dílčí účinnost transformace energie, způsoby zlepšování účinnosti. - Technické plyny. Druhy a vlastnosti způsoby výroby. - Energetické centrály, kompresorové stanice, acetylenky, kyslíkárny. Doprava a rozvod (potrubí, doprava plynné a kapalné fáze, redukční a odpařovací stanice. - - Použití technických plynů. - Doprava a rozvod energií. Výpočet potrubí, základní zásady návrhu, tlakové a tepelné ztráty. Rozvody topných plynů, páry, horké a teplé vody. - Úprava vody a vodní hospodářství - Likvidace a využití odpadů, základní zákony a normy. - Skládkování odpadů, druhy skládek a jejich schémata. - Recyklace odpadů, systémy minimalizace vzniku a informační systémy. - Spalování odpadů, využití spalného tepla pro výrobu tepelné, případně - ektrické energie. Přednosti termické likvidace odpadů. Předmět zrušen 2002.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.