361-0721/01 – Energetické zdroje ()

Garantující katedraKatedra energetikyKredity4
Garant předmětuFiktivní UživatelGarant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2004/2005
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiabakalářské
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 14+2

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vyučovací metody

Anotace

Předmět patří do skupiny oborových předmětů, který navazuje na předměty termomechanika, fyzika a hydromechanika. Studenti si osvojí své základní znalosti o vědomosti týkající se významu energie pro lidstvo, způsobu získávání, využívání a transformování různých druhů energií. Získají znalosti o nejvíce využívaných zdrojích energie v současnosti a o možnostech budoucnosti. Důraz je kladen na ekonomické a ekologické aspekty provozu těchto energetických zařízení. Cílem předmětu je formování odborného profilu absolventa, který bude pracovat jako projektant resp. jako provozovatel těchto energetických zařízení.

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ P., KAMINSKÝ J. Využití energetických zdrojů. 1.vydání, VŠB Ostrava 1996. KUBÍN M. Energetika na prahu 21.slotetí. Jihomoravská energetika a.s., 2000. DVOŘÁK L. Zdroje a přeměny energie. Praha : ČVUT, 1990. LIBICH V. Zdroje a přeměna energie. Brno : VUT, 1983. ČERNÝ V a kol. Parní kotle. 1.vydání. Praha : SNTL, 1983. KADRNOŽKA, J. Tepelné elektrárny a teplárny. Praha : SNTL, 1984.

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

- Energie a společnost – Postavení a úloha energetiky, energie a rozvoj společnosti, spotřeba energie ve světě a v ČR. - Energetické pojmy – Pojmy a názvosloví používané v energetice, jednotky energie, převodní vztahy. - Energetické bilance – Denní, týdenní, roční diagramy zátěže, krytí zátěže, diagram trvání zátěže, hospodárné využívání energie. - Rozdělení energetických zdrojů – obnovitelné, neobnovitelné, …. Energetické stroje primární, sekundární, …. - Přeměny energie – Druhy přeměn energií, účinnost přeměn, přeměny využívané. - Energetické zdroje – druhy paliv (pevné, kapalné, plynné), základní vlastnosti, využívaní ve světě a v ČR, vliv na životní prostředí. - Spalovací zařízení – Základní rozdělení, způsob a možnosti využití, vliv na životní prostředí. - Fluidní spalovací zařízení – druhy fluidních spalovacích zařízení, využití v ČR, vlastnosti a vliv na životní prostředí. - Zdroje elektrické energie – Současné zdroje a směry vývoje. - Technologie budoucnosti – Vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky. - Účinnost energetických zdrojů – Stanovení účinností a celkové účinnosti, způsoby a možnosti zvyšování účinnosti přeměny energie. - Vodní a jaderná energie – Možnosti využívání. - Netradiční zdroje – Sluneční energie, energie větru, energie mořského přílivu a vln, geotermální energie. - Netradiční zdroje – Palivové články, fotovoltarické články, tepelná čerpadla, tepelné trubice, MHDG, vodíková energetika, … Předmět zrušen 2002.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2002/2003 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2001/2002 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (3907R005) Provoz, ekonomika a management v energetice P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2000/2001 (B2341) Strojírenství (2102R004) Provoz, ekonomika a management v technice dobývání nerost.surovin(95) P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.