361-0721/01 – Energy Resources ()

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorIng. Radim Janalík, CSc.
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2004/2005
Intended for the facultiesFSIntended for study typesBachelor
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 2+2
Part-time Credit and Examination 14+2

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Teaching methods

Summary

Compulsory literature:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

- Energie a společnost – Postavení a úloha energetiky, energie a rozvoj společnosti, spotřeba energie ve světě a v ČR. - Energetické pojmy – Pojmy a názvosloví používané v energetice, jednotky energie, převodní vztahy. - Energetické bilance – Denní, týdenní, roční diagramy zátěže, krytí zátěže, diagram trvání zátěže, hospodárné využívání energie. - Rozdělení energetických zdrojů – obnovitelné, neobnovitelné, …. Energetické stroje primární, sekundární, …. - Přeměny energie – Druhy přeměn energií, účinnost přeměn, přeměny využívané. - Energetické zdroje – druhy paliv (pevné, kapalné, plynné), základní vlastnosti, využívaní ve světě a v ČR, vliv na životní prostředí. - Spalovací zařízení – Základní rozdělení, způsob a možnosti využití, vliv na životní prostředí. - Fluidní spalovací zařízení – druhy fluidních spalovacích zařízení, využití v ČR, vlastnosti a vliv na životní prostředí. - Zdroje elektrické energie – Současné zdroje a směry vývoje. - Technologie budoucnosti – Vícenásobné parní cykly, nadkritické jednotky. - Účinnost energetických zdrojů – Stanovení účinností a celkové účinnosti, způsoby a možnosti zvyšování účinnosti přeměny energie. - Vodní a jaderná energie – Možnosti využívání. - Netradiční zdroje – Sluneční energie, energie větru, energie mořského přílivu a vln, geotermální energie. - Netradiční zdroje – Palivové články, fotovoltarické články, tepelná čerpadla, tepelné trubice, MHDG, vodíková energetika, … Předmět zrušen 2002.

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (2102R004) Operation, Economics and Management in Raw Materials Mining(95) P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.