361-0722/02 – Energy Management (EMA)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits4
Subject guarantorFiktivní UživatelSubject version guarantorFiktivní Uživatel
Study levelundergraduate or graduateRequirementCompulsory
Year3Semestersummer
Study languageCzech
Year of introduction1990/1991Year of cancellation2009/2010
Intended for the facultiesIntended for study types
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 3+1

Subject aims expressed by acquired skills and competences

1. Energie a společnost. 1.1 Spotřeba energie, hrubý domácí produkt a společenská produktivita práce. Energie a royvoj výrobních sil. 2. Územní energetické bilance. 2.1 Význam, základní forma a struktura.

Teaching methods

Summary

1. Energie a společnost. 1.1 Spotřeba energie, hrubý domácí produkt a společenská produktivita práce. Energie a royvoj výrobních sil. 2. Územní energetické bilance. 2.1 Význam, základní forma a struktura. 2.2 Strategie a vývoj spotřeby energie v celostátní a regionální energetické politice. 3. Řízení energetických závodů a organizací. 3.1 Náplň a funkce řídícího a správního managementu. 3.2 Složky a fáze řízení. Rozhodování a kontrola. 4. Organizace energetického odvětví. 4.1 Účel a význam. Projekt organizace. 4.2 Analyza činnosti výrobních organizací. 4.3 Syntéza organizační činnosti. Organizační jednotky v energetice. Volba počtu stupňů řízení a počtu podřízených organizačních jednotek. 4.4 Svěřování pravomocí a odpovědnosti. Centralizace a decentralizace řízení.Vnější a vnitřní spoje.

Compulsory literature:

Schulz:

Recommended literature:

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2002/2003 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2001/2002 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan
2000/2001 (B2341) Engineering (3907R005) Operation, Economics and Management in Energetics P Czech Ostrava 3 Compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.