361-0802/02 – Základy energetiky (ZE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity5
Garant předmětuIng. Radim Janalík, CSc.Garant verze předmětuIng. Radim Janalík, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení1998/1999Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyHGFUrčeno pro typy studianavazující magisterské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MIK08 doc. Ing. Jiří Míka, CSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 18+0
distanční Zápočet a zkouška 10+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti získají základní informace o konstrukci, výpočtu a provozu energetických strojů, včetně základů energetického hospodářství a vlivu provozu těchto strojů na životní prostředí.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu Základy nergetiky pro 5. ročník HGF, obor Zpracování a zneškodňování odpadů se studenti seznámí se základy teorie přeměny a využití energie a praktickými aplikacemi. do první části zařazeno rozsáhlejší opakování základních kapitol termodynamiky (stavové veličiny, základní zákony ideálního plynu, rovnice stavu, I. a II. zákon termodynamiky, stavové změny, spalování a sdílení tepla). Dále je předmět zaměřen především na praktické aplikace pro daný obor. Větší pozornost je věnována strojům na stlačování a dopravu tekutin (ventilátory, dmychadla, kompresory a čerpadla), rozvodům a využití plynu, tepelným výměníkům a spalovacím zařízením. Závěr je zaměřen na energetické hospodářství a normování spotřeby energie, případně optimalizaci provozu zařízení a úsporám energií.

Povinná literatura:

[1] Voráček a kol.- Energetické stroje, skripta VŠB 1996 [2] Míka, J.: Základy energetiky, texty k přednáškám, VŠB-TUO 2005

Doporučená literatura:

[1] Mayer a kol : Energetické stroje. SNTL Praha. 1969.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Základní zákony ideálního plynu, rovnice stavu, I. a II. zákon termodynamiky, stavové změny, sdílení tepla, výměníky tepla, spalování, 2. Energie a lidská činnost, Druhy energií, způsoby přeměn. 3. Objemové kompresory. Základy teorie, provozní vlastnosti.Objemové kompresory s rotujícími písty, 4. Dynamické kompresory. Základny teorie, provozní vlastnosti. Kompresorové stanice. Ventilátory, 5. Rozvody stlačeného vzduchu a technických plynů. Využití stlačeného vzduchu. 6. Objemová čerpadla. Základy teorie, provozní vlastnosti. 7. Proudová čerpadla. Základy teorie, provozní vlastnosti. Čerpací stanice, rozvody kapalin. 8. Plynárenství. Zdroje a přeměna energie topných plynů. Rozvody a využití. 9. Spalovací zařízení a výměníky tepla. Dispozice, účinnosti, provozní vlastnosti. 10. Spalovací motory. Základy teorie, provozní vlastnosti, použití, regulace, hospodárnost provozu. 11. Tepelné turbíny. Základy teorie, provozní vlastnosti. Způsoby provedení. hospodárnost provozu. 12. Energetické centrály. Celková hospodárnost přeměny energie. Typy centrál, provedení 13. Vliv provozu energetických zařízení na životní prostředí. Emise, imise, hluk a jejich snižování. 14. Základy energetického hospodářství. Energetické charakteristiky. Minimalizace spotřeby energie. Řízení provozu, energetické dispečinky. Výrobní náklady na využití energie, ekonomické rozbory.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2016/2017 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2007/2008 (N2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 1 povinný stu. plán
2006/2007 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2005/2006 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Most 4 povinný stu. plán
2004/2005 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán
2003/2004 (M2102) Nerostné suroviny (3904T022) Zpracování a zneškodňování odpadů K čeština Ostrava 4 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.