361-0904/03 – Experimentální metody měření (EMM)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
SZE75 doc. Ing. Zbyszek Szeliga, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Experimentální metody v tepelné energetice: Statická a dynamická diagnostická měření parametrů energetických zařízení včetně spalovacích procesů vzduchospalinového traktu a palivových cest. Vyhodnocení experimentů a nejistot měření. Ověření matematických modelů energetických procesů.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Experimentální metody v tepelné energetice: Statická a dynamická diagnostická měření parametrů energetických zařízení včetně spalovacích procesů vzduchospalinového traktu a palivových cest. Vyhodnocení experimentů a nejistot měření. Ověření matematických modelů energetických procesů.

Povinná literatura:

RAJNIAK a kol. Meranie v tepelnej energetike, 1989 JANALÍK, J. Diagnostika hydraulických prvků a soustav, VŠB-TU Ostrava, 1989 GRAFOVÁ, H. Elektr.měření neelektrických veličin, ČVUT Praha, 1989 Dokument ČIA: EAL-R2. Metodika vyjadřování nejistot (1996) Normy EN, ISO, DIN (Průtok, parní turbíny, Ventilátory, Kotle) KOZACZKA, J. Thermodynamics of Modern Conventional and Nuclear Power Technologies. Unit Operations. TANT Publishers. Tarnow 2011. ISBN 978-83-928990-2-0.

Doporučená literatura:

PŘÍHODA, M. Základy tepelné techniky. SNTL Praha 1991. ISBN 80-03-00366-0. HOLOUBEK, D. Spalovacie zařízení, výměníky tepla a kotly. Měření. Košice 2002, ISBN 80-7099-832-6.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování samostatné práce k danému tématu

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Konkrétní obsah semestrální práce a ústní zkoušky je úzce zaměřen na téma doktorské práce studenta. Obecné okruhy: Měření teploty – přístroje na principu roztažnosti kapalin a plynů. Přístroje na principu roztažnosti pevných látek. Odporové teploměry. Termočlánky. Měření teploty – zásady pro správné měření, instalace teploměrů, síťová měření. Bezkontaktní přístroje, pyrometry, termovize. Měření tlaku, základní pojmy a jednotky, podtlak, přetlak, atmosférický tlak a jeho měření. Měření tlaku – kapalinové přístroje, kapaliny. Deformační přístroje. Piezoelektrické, kapacitní a tenzometrické měření. Měření tlaku – zásady pro správnou instalaci tlakoměrů, měření hladiny. Měření průtoku kapalin. Základní pojmy, vrtulové, turbínové, objemové měřidla. Měření průtoku vzdušin. Základní pojmy, objemová měřidla. Měření průtoku škrtícími orgány. Měření průtoku rychlostními sondami, víceotvorové rychlostní sondy. Měření průtoku – indukční průtokoměry, ultrazvukové průtokoměry, vírové průtokoměry. Připojování snímačů tlaku a diferenčního tlaku, měření hladiny v kotlovém tělese, nátoková výška. Výpočet hustoty směsí plynů z chemického složení a objemové koncentrace. Hmotnostní a objemové koncentrace a jejich přepočet. Složení spalin na výstupu ze spalovacích zařízení. Přibližné koncentrace jednotlivých složek v závislosti na palivu a typu spalovacího zařízení. Respektování emisních limitů. Měření koncentrace kyslíku ve spalinách pro regulaci spalovacího procesu. Stanovení vody ve spalinách. Přepočet na suché a vlhké spaliny Měření plynných složek spalin pro emisní měření. Přístroje, výpočtové vztahy.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.