361-0906/01 – Combustion Processes Theory (TSP)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Tadeáš OchodekSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementOptional
YearSemesterwinter
Study languageCzech
Year of introduction1999/2000Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesHGF, FSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS30 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
OH130 doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Complex overview on combustion process principle. Influence of fuel parameters and process conditions on course of combustion. Quality combustion process evaluation. Complete and incomplete combustion, Influence of excess air on combustion efficiency and harmfull pollutants production. Law of chemical equilibrium, combustion reactions kinetics, thermal processes in furnace. Efficiency of combustion process and combustion eqipment.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

Získání uceleného přehledu o podstatě teorie spalování, o výchozích podmínkách pro hoření lišících se dle typu paliva. Rozdíly mezi dokonalým a nedokonaým spalováním, vliv přebytku vzduchu na stupeň vyhoření paliva, zákon chemické rovnováhy, kinetika spalovacích reakcí, tepelné vlastnosti plamene, vznik a minimalizace škodlivin. Důležitou částí je hodnocení účinnosti spalování.

Compulsory literature:

OCHODEK, T. Combustion Equipments. ERC, 2017. VAN LOO, S., KOPPEJAN, J. Biomass Combustion and Co-firing. Earthscan, 2008. ISBN 978-1-84407-249-1. ZINK, J. Combustion Handbook. CRC Press, 2001. ISBN 0-8493-2337-1.

Recommended literature:

KHAVKIN, Y. Combustion System Design. Penwell Publishing, 1996. ISBN 0-87814-462-5. MORAN, M., SHAPIRO, H.: Fundamentals of Engineering Thermodynamics, John Wiley a Sons, Inc., New York, 2002.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

.............................................................................

Conditions for subject completion

Full-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P1701) Physics (1702V001) Applied Physics P Czech Ostrava Optional study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.