361-0908/02 – Energetical Facilities Regulations (REZ)

Gurantor departmentDepartment of Energy EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Ing. Ladislav VilimecSubject version guarantordoc. Ing. Ladislav Vilimec
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Web linkStudy languageCzech
Year of introduction2013/2014Year of cancellation
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
VIL61 doc. Ing. Ladislav Vilimec
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Examination 25+0
Combined Examination 25+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

To extend students' knowledge of the basics of dynamics of steam boilers and the main control procedures.

Teaching methods

Individual consultations

Summary

Předmět je částí oboru, který se zabývá stavbou energeických zařízení se zaměřením na stavbu parních kotlů a parogenerátorů. Předmět je orientován především na potřebné znalosti o dynamických vlastnostech a využívaných regulačních obvodech z pohledu projektanta a jeho spolupráce s dodavatelem řídícího systému energetického celku. Detailně je pojednáno o dynamických vlastnostech kotle a jeho hlavní části a regulací a zařízení kotle a hlavních navazujících zařízeních.

Compulsory literature:

Sam G. Dukelow: THE CONTROL OF BOILERS. The Instrumentation,Systems, and Automation Society, USA, 1991. ISBN 1-55617-330-X

Recommended literature:

KITTO,B.,John,STULTZ,C.,Steven. Steam: its generation and use. 41st edition. USA, Ohio: The babcock Wilcox Company, 2005. ISBN0-9634570-1-2.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Další požadavky na studenta

Minimální znalostní požadavky

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

The dynamic characteristics of the boiler control systems Basic control circuits block Basic electricity turbine control systems and manifolds

Conditions for subject completion

Prezenční form (validity from: 2013/2014 zimní semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of points
Zkouška Zkouška  
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeField of studySpec.FormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2017/2018 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2016/2017 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2015/2016 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2014/2015 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2013/2014 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner