361-0910/03 – Technologie ochrany ovzduší (TOO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je částí vědního oboru, který se zabývá technikou prostředí a obsahuje tyto části: Ochrana ovzduší – základní pojmy, legislativa, mezinárodní úmluvy. Odprašování odpadních plynů. Snižování emisí oxidů síry. Emise oxidů dusíku. Kombinované procesy odsiřování a denitrifikace spalin. Spalování odpadů. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Exhalace v dopravě. Emise průmyslu. Důlní větrání, prevence a zneškodňování prašnosti. Emisní měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je částí vědního oboru, který se zabývá technikou prostředí a exhalacemi při výrobní činnosti. Zahrnuje vznik a tvorbu emisí z průmyslové činnosti, průmyslové výroby, výroby energií a dopravy. Zabývá se popisem a kategorizací jednotlivých škodlivin a emisí, plynných, kapalných, tuhých i aerosolu. Dále zahrnuje jejich měření, způsoby měření a jejich hodnocení z hlediska legislativních předpisů. Rovněž se zabývá možnostmi a metodami snižování vzniklých emisí.

Povinná literatura:

VEJVODA, J.; MACHAČ, P.; BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. 226 s. ISBN 80-7080-517-X HEMERKA, J. Odlučování tuhých částic. Praha: ČVUT, 1994. 138 s. ISBN 80-01-01088-0 NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2000. 165 s. ISBN 80-01-02108-4 HARRISON,R.M. - PERRY,R.: Handbook of Air Pollution Analysis, Chapman and Hall, London. New York 1986

Doporučená literatura:

aktuální odborná literatura, např. z www.tzb-info.cz RAJNIAK, I. a kol. Tepelno-energetické a emisné merania. Bratislava: Ister Science, 1997. 482.s. ISBN 80-88683-20-3 LICHÝ, M. Snižování prašnosti v hlubinných dolech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 104 s. ISBN 80-7078-342-7 LIDE,D.R.,HAYNES,W.M.:Handbook of Chemistry and Physics, 90th ed., CRC Press: Boca Raton, FL,2009 - 2010 SPEIGHT,J.G.: Langue´s Handbook of Chemistry, 16th od., McGraw Hill, New York, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta se ustanovují individuálně na základě tématu doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ochrana ovzduší – základní pojmy, legislativa, mezinárodní úmluvy. Odprašování odpadních plynů. Snižování emisí oxidů síry. Emise oxidů dusíku. Kombinované procesy odsiřování a denitrifikace spalin. Spalování odpadů. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Exhalace v dopravě. Emise průmyslu. Důlní větrání, prevence a zneškodňování prašnosti. Emisní měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.