361-0910/04 – Technologie ochrany ovzduší (TOO)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFMT, HGFUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je částí vědního oboru, který se zabývá technikou prostředí a obsahuje tyto části: Ochrana ovzduší – základní pojmy, legislativa, mezinárodní úmluvy. Odprašování odpadních plynů. Snižování emisí oxidů síry. Emise oxidů dusíku. Kombinované procesy odsiřování a denitrifikace spalin. Spalování odpadů. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Exhalace v dopravě. Emise průmyslu. Důlní větrání, prevence a zneškodňování prašnosti. Emisní měření.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je částí vědního oboru, který se zabývá technikou prostředí a exhalacemi při výrobní činnosti. Zahrnuje vznik a tvorbu emisí z průmyslové činnosti, průmyslové výroby, výroby energií a dopravy. Zabývá se popisem a kategorizací jednotlivých škodlivin a emisí, plynných, kapalných, tuhých i aerosolu. Dále zahrnuje jejich měření, způsoby měření a jejich hodnocení z hlediska legislativních předpisů. Rovněž se zabývá možnostmi a metodami snižování vzniklých emisí.

Povinná literatura:

VEJVODA, J.; MACHAČ, P.; BURYAN, P. Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2003. 226 s. ISBN 80-7080-517-X HEMERKA, J. Odlučování tuhých částic. Praha: ČVUT, 1994. 138 s. ISBN 80-01-01088-0 NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2000. 165 s. ISBN 80-01-02108-4 HARRISON,R.M. - PERRY,R.: Handbook of Air Pollution Analysis, Chapman and Hall, London. New York 1986

Doporučená literatura:

aktuální odborná literatura, např. z www.tzb-info.cz RAJNIAK, I. a kol. Tepelno-energetické a emisné merania. Bratislava: Ister Science, 1997. 482.s. ISBN 80-88683-20-3 LICHÝ, M. Snižování prašnosti v hlubinných dolech. Ostrava: VŠB-TU Ostrava, 1997. 104 s. ISBN 80-7078-342-7 LIDE,D.R.,HAYNES,W.M.:Handbook of Chemistry and Physics, 90th ed., CRC Press: Boca Raton, FL,2009 - 2010 SPEIGHT,J.G.: Langue´s Handbook of Chemistry, 16th od., McGraw Hill, New York, 2005

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Účast na konzultacích. Ústní zkouška.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta se ustanovují individuálně na základě tématu doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Ochrana ovzduší – základní pojmy, legislativa, mezinárodní úmluvy. Odprašování odpadních plynů. Snižování emisí oxidů síry. Emise oxidů dusíku. Kombinované procesy odsiřování a denitrifikace spalin. Spalování odpadů. Technologické procesy v ochraně ovzduší. Exhalace v dopravě. Emise průmyslu. Důlní větrání, prevence a zneškodňování prašnosti. Emisní měření.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0724D290003) Ochrana životního prostředí v průmyslu P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P0712D130002) Chemické a environmentální inženýrství P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.