361-0916/03 – Jaderně energetická zařízení (JEZ)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové reakce. Fyzikální výpočet reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice. Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, teplotní pole v palivovém elementu a aktivní zóně. Regulace reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. Typy jaderných bloků. Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů. Tepelná schémata jaderných elektráren, účinnost a cesty jejího zvyšování. Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty.Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. Jaderné teplárenství, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové reakce. Fyzikální výpočet reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice. Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, teplotní pole v palivovém elementu a aktivní zóně. Regulace reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. Typy jaderných bloků. Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, uskladňování a likvidace jaderných odpadů. Tepelná schémata jaderných elektráren, účinnost a cesty jejího zvyšování. Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty.Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. Jaderné teplárenství, jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu.

Povinná literatura:

AMBROŽ, J. Jaderné elektrárny, Vydavatelství ČVUT v Praze, 2000. HEJZLAR, R. Stroje a zařízení jaderných elektráren 1, 2. Vydavatelství ČVUT v Praze, 2005, 410 s. ISBN 80-01-03190-X. BODANSKY, D. Nuclear energy. Springer, 2003. ISBN 0-387-20778-3.

Doporučená literatura:

PAVLOK, B. Potrubní systémy a armatury. VŠB-TU Ostrava. ISBN 978-80-248-2518-2. KLIK, F. Jaderná energetika. ČVUT v Praze. 1994. ISBN 80-01-01280-8. KOLAT, P. Úvod do jaderné energetiky. VŠB-TU Ostrava. 2001.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Fyzikální základy jaderné energetiky, radioaktivní přeměny, neutronové jaderné reakce, bilance neutronů v jaderném reaktoru. 2. Fyzikální výpočet jaderného reaktoru, difuze neutronů, kritická rovnice jaderného reaktoru, neutronový tok. 3. Vývin tepla v jaderném reaktoru, rozdělení tepelného toku, průběh teplotního pole v palivovém elementu a aktivní zóně. 4. Regulace jaderného reaktoru, otrava reaktoru, jodová jáma. 5. Typy jaderných energetických, lehkovodní, těžkovodní, vysokoteplotní, rychlé a plynem chlazené. 6.Jaderný energetický cyklu, paliva a palivové články, výroba, 7. Uskladňování a likvidace jaderných odpadů. 8. Tepelná schémata jaderných elektráren, tepelná účinnost a cesty jejího zvyšování. 9. Technologické okruhy, čištění chladiva a záchytné systémy kompenzace chladiva, nouzové chlazení reaktoru, kontejmenty. 10. Parní generátory v jaderných elektrárnách, konstrukce svislých a ležatých PG, výpočet hlavních rozměrů, dynamické vlastnosti. 11. Primární oběhová a napájecí čerpadla, armatury, záchytné systémy, klimatizace, větrání. 12. Turbíny jaderných elektráren na sytou páru, 13. kondenzace a chladící oběhy, regenerativní ohřev napájecí vody, regulace a najíždění. 14. Jaderné teplárenství a základy termonukleární energetiky, 15. Jaderná energetika a životní prostředí, ekonomika provozu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.