361-0917/01 – Combustion Facilities (SZ)

Gurantor departmentDepartment of Power EngineeringCredits10
Subject guarantordoc. Dr. Ing. Tadeáš OchodekSubject version guarantorprof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
Study levelpostgraduateRequirementChoice-compulsory
YearSemesterwinter + summer
Study languageCzech
Year of introduction2000/2001Year of cancellation2012/2013
Intended for the facultiesFSIntended for study typesDoctoral
Instruction secured by
LoginNameTuitorTeacher giving lectures
NOS30 prof. Ing. Pavel Noskievič, CSc.
OH130 doc. Dr. Ing. Tadeáš Ochodek
Extent of instruction for forms of study
Form of studyWay of compl.Extent
Full-time Credit and Examination 10+0
Part-time Credit and Examination 10+0

Subject aims expressed by acquired skills and competences

Methods of fuels energy transformation, kind of combustion equipment, boiler furnace types, their parameters and operation conditions, methods of reducing harmfull pollutants production rising at combustion, increases in transformation energy efficiency. Advanced trends and technologies in combustion equipment.

Teaching methods

Lectures
Individual consultations
Other activities

Summary

Získání přehledu o způsobech transformace energie obsažené v různých palivech v jednotlivých typech spalovacích zařízení, definice typů ohnišť a jejich parametry, druhy kotlů a jejich vlastnosti a vhodnost pro dané použití, metody snižování jednotlivých škodlivin vznikajících při spalování a k tomu používaná zařízení, zvyšování účinnosti transformace energie, nejnovější trendy a technologie v oblasti spalovacích zařízení.

Compulsory literature:

SMOOT, L.D., SMITH, P.J. Coal Combustion and Gasification. Plenum Press, 1985. ISBN 0-306-41750-2. VAN LOO, S., KOPPEJAN, J. Biomass Combustion and Co-firing. Earthscan, 2008. ISBN 978-1-84407-249-1.

Recommended literature:

Journal: VGB PowerTech ISSN 1435-3199, Cogeneration On-Site Power. ISSN 1469-0349. KHAVKIN, Y. Combustion System Design. Penwell Publishing, 1996. ISBN 0-87814-462-5.

Way of continuous check of knowledge in the course of semester

E-learning

Other requirements

Prerequisities

Subject has no prerequisities.

Co-requisities

Subject has no co-requisities.

Subject syllabus:

Postavení fosilních paliv v energetice Transformace energie Způsoby spalování, klasifikace, parametry Spalovací zařízení Kritéria a charakteristiky ohnišť Kotel – typy, princip funkce, hlavní části Odsiřovací zařízení Denitrifikační procesy Hodnocení a způsoby stanovení účinnosti zařízení Zvyšování účinnosti transformace energie Nové spalovací systémy

Conditions for subject completion

Part-time form (validity from: 1960/1961 Summer semester, validity until: 2012/2013 Summer semester)
Task nameType of taskMax. number of points
(act. for subtasks)
Min. number of pointsMax. počet pokusů
Exercises evaluation and Examination Credit and Examination 100 (145) 51 3
        Examination Examination 100  0 3
        Exercises evaluation Credit 45  0 3
Mandatory attendence participation:

Show history

Conditions for subject completion and attendance at the exercises within ISP:

Show history

Occurrence in study plans

Academic yearProgrammeBranch/spec.Spec.ZaměřeníFormStudy language Tut. centreYearWSType of duty
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2012/2013 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2346) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2011/2012 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2010/2011 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2009/2010 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2008/2009 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2007/2008 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2006/2007 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2005/2006 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering K Czech Ostrava Choice-compulsory study plan
2004/2005 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan
2001/2002 (P2301) Mechanical Engineering (2302V006) Energy Engineering P Czech Ostrava 1 Choice-compulsory study plan

Occurrence in special blocks

Block nameAcademic yearForm of studyStudy language YearWSType of blockBlock owner

Assessment of instruction

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.