361-0925/03 – Větrání a klimatizace (VaK)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír ČechGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
C1E05 doc. Dr. Ing. Bohumír Čech
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je částí vědního oboru zabývajícího se technikou prostředí a obsahuje tyto části:Teoretické a hygienické základy větrání a klimatizace. Návrh a dimenzování zařízení. Větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Chlazení a zpětné získávání tepla. Soustavy zařízení a jejich regulace. Praktické aplikace. Ekonomie a provoz. Základy problematiky vytápění. Hluk a chvění ve vzduchotechnice.

Vyučovací metody

Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je částí vědního oboru zabývajícího se technikou prostředí a obsahuje tyto části:Teoretické a hygienické základy větrání a klimatizace. Návrh a dimenzování zařízení. Větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Chlazení a zpětné získávání tepla. Soustavy zařízení a jejich regulace. Praktické aplikace. Ekonomie a provoz. Základy problematiky vytápění. Hluk a chvění ve vzduchotechnice.

Povinná literatura:

Chyský, J.; Hemzal, K. a kol.: Větrání a klimatizace (Technický průvodce, svazek č.31 České matice technické). Brno: Bolit-B press, 1993. 490 s. ISBN 80-901574-0-8. Cihelka, J. a kol.: Vytápění větrání a klimatizace. Praha: SNTL,1985.648 s. Gebauer, G.; Rubinová, O.; Horká, H.: Vzduchotechnika. Brno: ERA group s.r.o., 2005. 262 s. ISBN 80-7366-027-X Smetana, C a kol.: Hluk a vibrace. Praha: Sdělovací technika, 1998. 188 s. ISBN 80-90-1936-2-5.

Doporučená literatura:

NOVÝ, R. a kol. Technika prostředí. Praha: ČVUT, 2000. 265 s. ISBN 80-01-02108-4

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Zpracování projektu.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Teoretické a hygienické základy větrání a klimatizace. Návrh a dimenzování zařízení. Větrací a klimatizační zařízení a jejich součásti. Chlazení a zpětné získávání tepla. Soustavy zařízení a jejich regulace. Praktické aplikace. Ekonomie a provoz. Základy problematiky vytápění. Hluk a chvění ve vzduchotechnice.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.