361-0929/01 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla (CHZ_D)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFAST, FSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se detailněji seznámí s chladící technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají hlubší znalosti v oblasti teorie a konstrukce kompresorových a sorpčních chladících oběhů a systémů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla. Může být individuálně zaměřen na konkrétní témata dle studentovy specializace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá chladící technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají hlubší znalosti v oblasti teorie a konstrukce kompresorových a sorpčních chladících oběhů a systémů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 247 s. PETRÁK, Miroslav a Jiří PETRÁK. Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, 158 s. ISBN 978-80-01-04929-7. PETRÁK, J., PETRÁK, M. Tepelná čerpadla. Praha: ČVUT, 2004. 245 s. ISBN 80-01-03126-8. DOSSAT R., J.; HORAN T., J. Principles of Refrigeration. Fifth Edition. Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 2002. 454 p. ISBN 0-13-027270-1.

Doporučená literatura:

LANGLEY, B., C. Heat pump technology. 3. ed. Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 2002. 536 s. ISBN 0-13-033965-2. WHITMAN, W. C; JOHNSON, W. M.; TOMCZYCK, J. A. Refrigeration and Air Conditioning Technology. 5E (5th Bk&CD edition). Thomson Delmar Learning, 2004. ISBN 1401837654.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta se ustanovují individuálně na základě tématu doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, účel a význam chladící techniky a tepelných čerpadel 2. Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladících oběhů. 3. Parní oběh jednostupňový. 4. Binární směsi, teplonosné látky. 5. Chladiva - výpočtové podklady. 6. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. 7. Další typy kompresorových chladících oběhů - oběh proudový, varianty dvoustupňových oběhů. 8. Plynové oběhy. 9. Sorpční oběhy - absorpční NH3-H2O, H2O-LiBr, adsorpční oběhy 10. Chladící oběhy pro zkapalňování vzduchu, dělení plynných směsí - rektifikace. 11. Základní konstrukční části chladících zařízení a tepelných čerpadel. 12. Tepelná čerpadla - druhy. 13. Stanovení bivalentního bodu, zapojení TČ do systému vytápění 14. Hodnocení práce TČ - energetické, exergetické, makroenergetické hledisko.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zkouška Zkouška 100  100
        Zápočet Zápočet 0  0
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku