361-0929/03 – Chladicí zařízení a tepelná čerpadla (CHZ_D)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFS, FASTUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
NEM239 Ing. Ondřej Němček, Ph.D.
VRT20 doc. Ing. Mojmír Vrtek, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Studenti se detailněji seznámí s chladící technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají hlubší znalosti v oblasti teorie a konstrukce kompresorových a sorpčních chladících oběhů a systémů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla. Může být individuálně zaměřen na konkrétní témata dle studentovy specializace.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá chladící technikou a tepelnými čerpadly. Studenti získají hlubší znalosti v oblasti teorie a konstrukce kompresorových a sorpčních chladících oběhů a systémů, ekologických aspektů používaných chladiv. Dále jsou v předmětu probírány možnosti nasazení tepelných čerpadel pro využívání nízkopotenciálního tepla.

Povinná literatura:

DVOŘÁK, Z. Základy chladicí techniky. 1. vyd. Praha : SNTL - Nakladatelství technické literatury, 1986. 247 s. PETRÁK, Miroslav a Jiří PETRÁK. Kompresorová chladicí zařízení a jejich energetická náročnost. Vyd. 1. Praha: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní, 2011, 158 s. ISBN 978-80-01-04929-7. PETRÁK, J., PETRÁK, M. Tepelná čerpadla. Praha: ČVUT, 2004. 245 s. ISBN 80-01-03126-8. DOSSAT R., J.; HORAN T., J. Principles of Refrigeration. Fifth Edition. Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 2002. 454 p. ISBN 0-13-027270-1.

Doporučená literatura:

LANGLEY, B., C. Heat pump technology. 3. ed. Upper Saddle River : Pearson Education, Inc., 2002. 536 s. ISBN 0-13-033965-2. WHITMAN, W. C; JOHNSON, W. M.; TOMCZYCK, J. A. Refrigeration and Air Conditioning Technology. 5E (5th Bk&CD edition). Thomson Delmar Learning, 2004. ISBN 1401837654.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta se ustanovují individuálně na základě tématu doktorské práce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Úvod, účel a význam chladící techniky a tepelných čerpadel 2. Způsoby dosahování nízkých teplot, základní teorie chladících oběhů. 3. Parní oběh jednostupňový. 4. Binární směsi, teplonosné látky. 5. Chladiva - výpočtové podklady. 6. Vlastnosti hlavních druhů chladiv. 7. Další typy kompresorových chladících oběhů - oběh proudový, varianty dvoustupňových oběhů. 8. Plynové oběhy. 9. Sorpční oběhy - absorpční NH3-H2O, H2O-LiBr, adsorpční oběhy 10. Chladící oběhy pro zkapalňování vzduchu, dělení plynných směsí - rektifikace. 11. Základní konstrukční části chladících zařízení a tepelných čerpadel. 12. Tepelná čerpadla - druhy. 13. Stanovení bivalentního bodu, zapojení TČ do systému vytápění 14. Hodnocení práce TČ - energetické, exergetické, makroenergetické hledisko.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.