361-0951/03 – Moderní energetické systémy (MSE)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
PAV641 Ing. Petr Pavlík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenský oběh. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá moderními způsoby zvyšování účinnosti energetických a parních oběhů jako jsou regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů aj. Věnuje se i zvyšování efektivity provozu paroplynových a jaderných elektráren vč. využití palivových článků a magnetohydrodynamické přeměny.

Povinná literatura:

KOLAT, P. : Energetické centrály. VŠB Ostrava. 2002. ISBN 80-7078-272-2. 68 stran. ROUBÍČEK, V.: Uhlí, zdroje,procesy,užití. Montanex 2002, ISBN 80-7225-06-9. 175 stran. KRBEK, J.: Strojní zařízení tepelných centrál. VUT Brno. 1999. ISBN 80-214-1344-4. 216 s. KRBEK, J.: Zásobování teplem a kogenerace. VUT Brno. 1999. ISBN 80-214-1347-6. KRBEK, J.: Malé kogenerační jednotky v komunální a průmyslové energetice. AVČR Praha. 1999. ISBN 80-85895-23-4. 115 stran. HOLOUBEK, D.: Spalovacie zariadenia, výmenníky tepla a kotly. Vydavatelství ARS LITERA Košice, ISBN 80-7099-832-6.214 stran. Thomas C. ELLIOTT, Kao CHEN, Robert SWANEKAMP (coauthors) (1997). Standard Handbook of Powerplant Engineering (2nd edition ed.). McGraw-Hill Professional. ISBN 0-07-019435-1.

Doporučená literatura:

ROUBÍČEK, V.: Chemie uhlí a jeho využití. VŠB-TU Ostrava 1996. ISBN 80-7078-406-7. HORBAJ, P.: Ekologické aspekty spalovania. Vydavatelství TU Košice, 1999. ISBN 80-7099-405-3. 71 stran.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenty nejsou definovány

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1.Základy obecné energetiky. 2. Zdroje a zásoby energie, bilance výroby a spotřeby elektrické energie, diagramy zatížení. 3.Základní typy energetických centrál. 4. Zvýšení účinnosti energetických a parních oběhů. 5.Regenerace, přihřívání, optimalizace parametrů oběhů.Metodika výpočtu tepelného schématu. Kondenzační s regenerací, přihříváním, teplárenská oběh. 6. Detailní výpočet konstrukčních prvků tepelného schématu, numerická řešení. 7. Paroplynové centrály. Termodynamika paroplynových oběhů, typy paroplynových elektráren a tepláren, rekonstrukce a modernizace stávajících elektráren. 8.Energetické centrály pro ekologické využití uhlí. 9.Integrace zplyňování uhlí s paroplynovým cyklem, zplyňování s palivovými články, tlakové fluidní ohniště s paroplynovým oběhem. 10.Jaderné elektrárny a teplárny. Základní typy jaderných elektráren a tepláren, technologická zařízení, projektování, modernizace a perspektivy. 11.Regulace, automatizace, řízení provozu a najíždění energetických centrál. 12. Zvláštní typy energetických centrál. S akumulací energie, s netradičními zdroji energie, magnetohydrodynamické, se spalovacími motory, s využitím termojaderné energie.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0715D270012) Stavba výrobních strojů a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní