361-0954/02 – Sdílení tepla v požární ochraně (SdíFBI)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je součástí doktorského studia. Umožňuje správné pochopení dalších speciálních předmětů jako je Dynamika požáru, Požární taktika, Požární bezpečnost stavem a Bezpečnost průmyslu. Při preventivních kontrolách stávajících objektů a schvalování nových objektů umožní znalosti identifikovat a předvídat možné zdroje vzniku požáru, výbuchu a jiných havárií. Při expertizách umožňuje správná aplikace poznatků ze sdílení tepla i teoretické zdůvodnění a návrh opatření, která výrazně snižují riziko jejich vzniku.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Projekt

Anotace

Předmět obsahuje problematikou stacionárního a nestacionárního vedení tepla. Sdílením tepla konvekcí bez změny a se změnou skupenství, Další oblast studia je záření v uzavřené a otevřené soustavě, úhel osálání, záření plynů a par a záření plamene. S tím souvisí problematika tepelného stínění a modelování tepelných jevů v požární ochraně.

Povinná literatura:

-Blahož,V., Kadlec,Z. Základy sdílení tepla.1 vydání Ostrava, Cicero 1996, 109 s. Edice SPBI Spektrum, ISBN 80-902001-1-7. -Kolat,P. Přenos tepla a hmoty. 2 vyd,VŠB-TU Ostrava 2001, 266 stran. ISBN 80-7078-0003-3 - Kadlec, Z., Průvodce sdílením tepla pro požární specialisty, Cicero 2009, 109 s. Edice SPBI Spektrum, ISBN 978-80-7385-061-6.

Doporučená literatura:

Doporučená literatura: BLAHOŽ,V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. 1.vyd. Ostrava: Cicero, 1996. 109 s. Edice SPBI Spektrum, ISBN 80-902001-1-7. 1.vyd. Ostrava: Cicero, 1996. 109 s. Edice SPBI Spektrum, ISBN 80-902001-1-7. Kvarčák, M. Základy požární ochrany. Ostrava. Edice SPBI Spektrum.2005.134 stran. ISBN 80-86634-65-5. INCROPERA,F.P., DE WITT, D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 5.vyd. John Wiley & Sons, 2002. 981s. ISBN 0-471-38650-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje elaborát na zadané téma, které obvykle souvisí se zaměřením jeho doktorské práce. Další doplňující otázky mohou být z problematiky statiky a dynamiky plynů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování písemného podkladu ke zkoušce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Stacionární a nestacionární vedení a prostup tepla 2. Konvekce beze změny a při změně skupenství 3. Sdílení tepla zářením v otevřené a uzavřené soustavě, úhel ozáření 4. Záření plynů a par, záření plamene. 5. Tepelné stínění a modelování tepelných jevů v požární ochraně 6. Výměníky tepla

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020005) Požární ochrana a bezpečnost K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.