361-0955/05 – Termomechanika (Termo)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2021/2022Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAD15 doc. Ing. Zdeněk Kadlec, Ph.D.
KOL40 prof. Ing. Pavel Kolat, DrSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 20+0
kombinovaná Zkouška 20+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět je určen pro doktorské studium a jeho zaměření se odvíjí individuálně od zaměření posluchače. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět je určen pro doktorské studium a jeho zaměření se odvíjí individuálně od zaměření posluchače. Studenti se podrobněji seznámí s termodynamikou plynů. Tyto poznatky jsou nutným předpokladem pro pochopení podstaty hospodárného získávání, transformace a rozvodu tepelné energie. Umožňuje správné řízení technologických procesů a jsou nepostradatelné i pro řadu běžných tepelně technických výpočtů.

Povinná literatura:

Kadlec, Z.: Termomechanika, návody do cvičení. 2.- vyd. Ostrava: VŠB, 2008. 97 s. ISBN 978-80-248+1736-1 Hloušek,J.: Termomechanika. 1.vyd. Brno: VUT v Brně, 1991. 297s. ISBN 80-214-0387-X Moran, M., J., Shapio, H., N.: Fundamentals of engineering thermodynamics. 1.vyd. New York: John Wiley & Sons, 1990. 804s., ISBN 0-471-57117-2

Doporučená literatura:

BLAHOŽ,V., KADLEC, Z. Základy sdílení tepla. 1.vyd. Ostrava: Cicero, 1996. 109 s. Edice SPBI Spektrum, ISBN 80-902001-1-7. HOTTEL, H.C. a SAROFIM,A.F. Přenos tepla zářením. 1.vyd. Praha: SNTL, 1979. 504 s. přel. z. Radiative Transfer. Kalčík, J., Sýkora, K.: Technická termomechanika. 1. vyd. Praha: Akademia, 1973. 536 s. INCROPERA,F.P., DE WITT, D.P. Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 5.vyd. John Wiley & Sons, 2002. 981s. ISBN 0-471-38650-2

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student vypracuje elaborá na zadané téma, které obvykle souvisí se zaměřením jeho doktorské práce. Další doplňující otázky mohou být z problematiky statiky a dynamiky plynů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Vypracování písemného podkladu ke zkoušce.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Předmět je zaměřen na statiku a dynamiku plynů, přičemž konkrétní problematika, na kterou se student zaměřuje, je určena individuálně podle tématu doktorské práce. Rozsah odpovědí na další doplňující otázky, na které student odpovídá během zkoušky, by měly být na úrovni odborného asistenta předmětu Termomechanika pro bakalářské studium.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2021/2022 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost K čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P1032D020004) Požární ochrana a bezpečnost P čeština Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.