361-0963/03 – Biomasa a odpady pro energetické využití (BOEV)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFBI, FAST, EKF, HGF, FS, FMT, FEIUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
JUH20 prof. Ing. Dagmar Juchelková, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0
distanční Zkouška 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student musí aplikovat znalosti z oblasti energetického využívání biomasy a odpadů na své konkrétní téma v rámci disertační práce.

Vyučovací metody

Přednášky
Semináře
Individuální konzultace
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se intenzivně zabývá možnostmi využití biomasy a odpadů zejména pro energetické účely. V průběhu studia budou studenti seznámeni se základními způsoby získávání energie - spalování, zplyňování, fermentací, atd. Studenti samostatně zpracují vybrané téma s cílem navrhnout vhodné energetické zdroje, popř. suroviny na bázi biomasy a odpadů

Povinná literatura:

NOSKIEVIČ, P., JUCHELKOVÁ, D. a kol.: Biomasa a její energetické využití. PHARE 1996, ISBN 80-7078-367-2 Handbook of Biomass Combustion and Co-Firing. Sjaak van Loo and Jaap Koppejan (eds.) Twente University Press. ISBN 9036517737 SERUP, H. et al.: Wood for energy production, Technology,-Environment-Economy, ISBN 87-90074-26-2. Centre for Biomass Technology (Ed.), Denmark, 1999, http://www.videncenter.dk/publicat.htm Aktuální internetové informace (http://www.env.cz, http://www.tzb-info.cz, http://biom.ecn.cz, etc.)

Doporučená literatura:

http://www.mzp.cz http://www.iea.org http://www.bcairquality.ca/reports/index.html

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

student musí zpracovat samostatnou práci na zadané téma a následně při zkoušce obhájit

E-learning

Další požadavky na studenta

Příprava podkladů pro zkoušku

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Zdroje biomasy Zpracování biomasy Technologie přeměny biomasy na tepelnou, resp. elektrickou energii individuálně podle potřeb doktorské práce

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2016/2017 letní