361-0965/01 – Dynamické energetické stroje (DES)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2000/2001Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 25+0
kombinovaná Zápočet a zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v oblastech pracovního nasazení kompresorů, čerpadel a tepelných turbín. Znalost procesů, které charakterizují transformaci energie v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Znalost energetických kriterií hodnocení energetických přeměn v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Znalost ekonomických a environmentálních následků procesů transformace energie v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů ve strojovnách tepelných centrál.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět navazuje na vyučované předměty v NMgr studijním programu Kompresory, čerpadla a ventilátory a Tepelné turbíny. V předmětu jsou rozvíjeny teoretické i praktické poznatky inženýrského studia, nezbytné pro vědecké zkoumání procesů ve stupních tepelných turbín, turbokompresorů či kompresorů objemových a proudových. Tvoří předpoklad pro optimalizaci těchto strojů, jejich konstrukčnímu a koncepčnímu vylepšení a začlenění do tepelného schematu tepelných okruhů s vyšší účinností.

Povinná literatura:

KADRNOŽKA,J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA,J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. 2004. ISBN 80-7204-346-3. KOLARČÍK,K., KAMINSKÝ,J., PUMPRLA,O.: Kompresory. Skriptum VŠB-TU, Ostrava,2 004. ISBN 80-248-0704-1. BLOCH, P. Heinz. A Practical Guide to Compressor Technology – Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006, 555 p. ISBN: 978-0-471-72793-4.

Doporučená literatura:

KALČÍK,J.: Technická termodynamika. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha. 1963. 564 s. BEČVÁŘ,J., a kol.: Tepelné turbíny. SNTL Praha. 1968. 543 s. MOBLEY, R. Keith. Fluid power dynamics. Boston: Newnes, c2000. ISBN 0-7506-7174-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Účinnosti energetických strojů, přímé a porovnávací. Proudění plynů, par a kapalin dýzami. Proudové přístroje. Transformace energií ve stupni radiálních turbokompresorů. Význam tvaru lopatek oběžného kola na stavbu RTK. Základní parametry lopatkových mříží axiálních turbokompresorů. Transformace energií ve stupni ATK. Ventilátory. Dynamická čerpadla Energetické charakteristiky turbokompresorů a hydrodynamických čerpadel. Regulace výkonnosti turbokompresorů a hydrodynamických čerpadel. Paralelní a sériová spolupráce. Možnosti zvyšování účinnosti parního oběhu. Parní turbiny, hlavní části, popis a princip činnosti. Akční stupeň axiálních parních turbin (APT). Reakční stupeň APT. Rychlostní stupeň APT. Regulace výkonu APT. Radiální parní turbíny

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 1960/1961 letní semestr, platnost do: 2011/2012 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (145) 51 3
        Zkouška Zkouška 100  0 3
        Zápočet Zápočet 45  0 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2009/2010 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2008/2009 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2007/2008 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2006/2007 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2005/2006 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K čeština Ostrava povinně volitelný stu. plán
2004/2005 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán
2001/2002 (P2301) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P čeština Ostrava 1 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.