361-0965/03 – Dynamické energetické stroje (DES)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.Garant verze předmětudoc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KOL10 doc. Ing. Kamil Kolarčík, CSc.
VYT20 Ing. Tomáš Výtisk, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Orientovat se v oblastech pracovního nasazení kompresorů, čerpadel a tepelných turbín. Znalost procesů, které charakterizují transformaci energie v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Znalost energetických kriterií hodnocení energetických přeměn v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Znalost ekonomických a environmentálních následků procesů transformace energie v kompresorech, čerpadlech a tepelných turbínách. Návrh řešení komplexu řízení energetických procesů ve strojovnách tepelných centrál.

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět navazuje na vyučované předměty v NMgr studijním programu Kompresory, čerpadla a ventilátory a Tepelné turbíny. V předmětu jsou rozvíjeny teoretické i praktické poznatky inženýrského studia, nezbytné pro vědecké zkoumání procesů ve stupních tepelných turbín, turbokompresorů či kompresorů objemových a proudových. Tvoří předpoklad pro optimalizaci těchto strojů, jejich konstrukčnímu a koncepčnímu vylepšení a začlenění do tepelného schematu tepelných okruhů s vyšší účinností.

Povinná literatura:

KADRNOŽKA,J.: Lopatkové stroje. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. 2003. ISBN 80-7204-297-1. KADRNOŽKA,J.: Tepelné turbíny a turbokompresory. Akademické nakladatelství CERM, s. r. o. Brno. 2004. ISBN 80-7204-346-3. KOLARČÍK,K., KAMINSKÝ,J., PUMPRLA,O.: Kompresory. Skriptum VŠB-TU, Ostrava,2 004. ISBN 80-248-0704-1. BLOCH, P. Heinz. A Practical Guide to Compressor Technology – Second Edition. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006, 555 p. ISBN: 978-0-471-72793-4.

Doporučená literatura:

KALČÍK,J.: Technická termodynamika. Nakladatelství Československé akademie věd. Praha. 1963. 564 s. BEČVÁŘ,J., a kol.: Tepelné turbíny. SNTL Praha. 1968. 543 s. MOBLEY, R. Keith. Fluid power dynamics. Boston: Newnes, c2000. ISBN 0-7506-7174-2.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Student během přímé výuky či konzultací vypracovává písemnou formou dokumenty na témata, která souvisí s odbornými činnostmi školitele či přípravou na vypracování disertační práce. Vyvrcholením studia předmětu je provedení závěrečné zkoušky, ověřující znalosti studenta.

E-learning

Pro kombinaci studia distančního a prezenčního není relevantní.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Účinnosti energetických strojů, přímé a porovnávací,... Proudění plynů, par a kapalin dýzami. Proudové přístroje. Transformace energií ve stupních turbokompresorů radiálních, axiálních či diagonálních. Bezrozměrné charakteristiky popisující proudění ve stupních dynamických strojů. Význam tvaru lopatek oběžného kola na stavbu turbokompresorů. Základní parametry lopatkových mříží. Hydrodynamická čerpadla Energetické charakteristiky turbokompresorů a hydrodynamických čerpadel. Regulace výkonnosti turbokompresorů a hydrodynamických čerpadel. Možnosti zvyšování účinnosti parního oběhu. Reakční, akční a rychlostní stupeň axiálních parních turbin (APT) - teorie proudění a transformace energie. Regulace výkonu turbín. Radiální parní turbíny

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2023/2024 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2022/2023 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2021/2022 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení P angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (P2346) Strojní inženýrství (2302V006) Energetické stroje a zařízení K angličtina Ostrava povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.