361-0970/02 – Tepelné procesy a alternativní paliva (TPAP)

Garantující katedraKatedra energetikyKredity10
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Úroveň studiapostgraduálníPovinnostpovinně volitelný typu B
RočníkSemestrzimní + letní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2020/2021Rok zrušení
Určeno pro fakultyFSUrčeno pro typy studiadoktorské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
HON106 prof. Ing. Stanislav Honus, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zkouška 25+0
kombinovaná Zkouška 25+0

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Tepelné procesy a alternativní paliva

Vyučovací metody

Přednášky
Individuální konzultace
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zaměřuje na zplyňovací a pyrolýzní procesy vč. možností využití výstupních produktů v energetice a chemickém průmyslu. Součástí je rovněž problematika spalování pevných a plynných alternativních paliv a metody stanovení jejich fyzikálních a chemických vlastností. Doktorand se v rámci studia nebude věnovat celé šíři předmětu, ale jen jedné z jeho částí – s ohledem na téma dizertační práce.

Povinná literatura:

KANDIYOTI, Rafael, Alan A. HEROD a Keith D. BARTLE. Solid fuels and heavy hydrocarbon liquids: thermal characterization and analysis. Oxford: Elsevier, 2006. ISBN 0-08-044486-5. SCHEIRS, John a Walter KAMINSKY. Feedstock Recycling and Pyrolysis of Waste Plastics [online]. Chichester, UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2006. ISBN 9780470021545. Dostupné z: doi:10.1002/0470021543 GLASSMAN, Irvin a Richard A. YETTER. Combustion. 4. vyd. San Diego: Elsevier Inc., 2008. ISBN 9780120885732. NOLAN, Dennis P. Handbook of Fire and Explosion Protection Engineering Principles: For Oil, Gas, Chemical and Related Facilities: Third Edition. New Jersey: Elsevier Inc., 2014. ISBN 9780323311441. BASU, Prabir. Combustion and gasification in fluidized beds. Boca Raton: CRC/Taylor & Francis, 2006. ISBN 0-8493-3396-2. PLETCHER, Richard H., John C. TANNEHILL a Dale Arden ANDERSON. Computational fluid mechanics and heat transfer. 3rd ed. Boca Raton: CRC Press, c2013. Series in computational and physical processes in mechanics and thermal sciencies. ISBN 978-1-59169-037-5.

Doporučená literatura:

CARRAHER, Charles E. Polymer Chemistry. 1. vyd. B.m.: Marcel Dekker, Inc., 2003. ISBN 0–8247–0806–7. SOUZA-SANTOS, Marcio L. de. Solid fuels combustion and gasification: modeling, simulation, and equipment operation. New York: Marcel Dekker, c2004. Mechanical engineering (Taylor & Francis), 174. ISBN 0-8247-0971-3. KLASS, Donald L. Biomass for renewable energy, fuels, and chemicals. Amsterdam: Elsevier, 2007. ISBN 978-0-12-410950-6. CROCKER, Mark, ed. Thermochemical Conversion of Biomass to Liquid Fuels and Chemicals. B.m.: The Royal Society of Chemistry, 2010. ISBN 978-1-84973-035-8. PETCHERS, Neil. Combined Heating, Cooling & Power Handbook: Technologies & Applications. 2. vyd. Lilburn: Fairmont Press, 2012. ISBN 1466553340.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Prezentace seminární práce a ústní zkouška

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

1. Spalování plynných alternativních paliv 2. Spalování pevných alternativních paliv ve fluidní vrstvě 3. Pyrolýzní procesy 4. Zplyňování 5. Metody stanovení fyzikálních a chemických vlastností směsných plynných paliv 6. Metody stanovení palivových vlastností pevných paliv 7. Matematické simulace spalování alternativních plynů a jejich validace 8. Palivová zaměnitelnost Témata pro detailní studium budou vybrána na základě zaměření disertační práce.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2020/2021 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zkouška Zkouška   3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2024/2025 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2023/2024 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2022/2023 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2021/2022 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy K angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán
2020/2021 (P0713D070004) Energetické procesy P angličtina Ostrava povinně volitelný typu B stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.