410-2101/02 – Technická dokumentace (TEDO)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Moldřík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Moldřík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, FSUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
VAL76 Ing. Pavel Valíček, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a naučit studenty principy tvorby technické dokumentace. Umět číst a tvořit obecné technické výkresy, dokumenty a zprávy. Zvládnout pravidla a základní postupy tvorby dokumentace, strojírenské, stavební a především elektrotechnické. Získat přehled v technických oborových normách. Zvládnout základy obsluhy softwarových CAD systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Ostatní aktivity

Anotace

Kurz seznamuje studenty s problematikou technické dokumentace, zacházení s ní, její tvorbou, s orientací na elektrotechniku včetně použití základních systémů technického kreslení ve strojírenství a stavebnictví. Významná část je věnována tvorbě textové dokumentace, tvorbě schémat, grafů, protokolů z experimentálních měrení. Závěrečná část je věnována technické normalizaci, akreditaci a harmonizaci norem. Na závěr získají studenti přehled o počítačových systémech v oblasti tvorby technické dokumentace (CAD).

Povinná literatura:

Drastík, F.: Normativně tech. dokumentace, MONTANEX, Ostrava 1989 Kotlanová, A.: Tvorba tech. dokumentace v elektrotechnice, VŠSE Plzeň 1991

Doporučená literatura:

Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I, 2. vydání - pravidla tvorby výkresů ve strojíresntví, 250 stran Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II - pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví, 484 stran Poláček D.: Technické kreslení podle mezinárodních norem III - pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice, 320 stran Příslušné ČSN, EN, ISO...

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: - Vypracování a odevzdání pěti samostatných prací (technických výkresů), podle pokynů vyučujícího. - Absolvování zápočtového testu.

E-learning

http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: - Technická normalizace, účel, druhy norem, vyvolená čísla a číselné řady. - Elektrotechnická schémata, značky, rozdělení podle způsobu kreslení a podle účelu použití (bloková schémata, obvodová schémata, situační schémata). - Základy zobrazování, axonometrie, pravoúhlé promítání, měřítka. - Značení, průřezů, předepisování materiálů a polotovarů. Řezy a průřezy, částečné řezy, přerušení obrazu, detaily, průniky, zjednodušování. - Kótování na technických výkresech: kótovací čáry, způsoby kótování, zásady kótování, technologičnost. - Zobrazování mechanických součástí (závity, šrouby, matice, podložky, šroubové spoje, čepy, kolíky, klíny, pera, závlačky, hřídele, ložiska, pružiny). - Kvalita povrchu součástí, drsnosti, povrchové úpravy, tepelné zpracování, povlaky. - Toleranční soustava ISO. Metoda jednotné díry a hřídele. - Obecná pravidla pro zpracování technické dokumentace, technická zpráva. - Počítačové zpracovávání technické dokumentace. Cvičení: - Úvodní cvičení; požadavky na udělení zápočtu. - Formáty výkresu; čáry; písmo. - Elektrotechnické schéma. - Kótování; označování povrchu. - Rohové razítko; kusovník; sestava. - Elektrotechnická schémata ve stavebnictví. - Schéma energetického rozvodu. - Schéma plošného spoje. - Schéma blokové (řídící, pohonu atd.). - Tabulky naměřených hodnot; graf. - Zadání a vypracování pěti samostatných/semestrálních prací (výkresů). - Zápočtový test. - Náhradní cvičení (opravy, udělení zápočtu).

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky

Předmět neobsahuje žádné hodnocení.