410-2101/02 – Technická dokumentace (TD)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuIng. Petr Moldřík, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Moldřík, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEI, USPUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0034 Ing. Richard Baleja
BOS0005 Ing. Petr Bos
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
GRU0018 Ing. Martin Gruss
HEL076 Ing. Barbara Helštýnová
HYT30 Ing. Zdeněk Hytka, CSc.
JAW144 Ing. Jiří Janša
KOU254 Ing. Martin Koutný
KUB945 Ing. Petr Kubalík
LAZ0006 Ing. Jan Lazecký
MAR0341 Ing. Oliver Marcinčin
MIN046 Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
MOZ029 Ing. Tomáš Mozdřeň
NEY002 Ing. Michal Ney
NOV993 Ing. Martin Novák
NOV0076 Ing. Ladislav Novosád
SMO121 Ing. Martin Smoček
SNO020 Ing. Jaroslav Šnobl
SPA204 Ing. Michal Špaček
VAC289 Ing. Jan Vaculík
VRA163 Ing. Jakub Vramba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Klasifikovaný zápočet 2+2
kombinovaná Klasifikovaný zápočet 8+8

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a naučit studenty principy tvorby technické dokumentace. Umět číst a tvořit obecné technické výkresy, dokumenty a zprávy. Zvládnout pravidla a základní postupy tvorby dokumentace, strojírenské, stavební a především elektrotechnické. Získat přehled v technických oborových normách. Zvládnout základy obsluhy softwarových CAD systémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Kurz seznamuje studenty s problematikou technické dokumentace, zacházení s ní, její tvorbou, s orientací na elektrotechniku včetně použití základních systémů technického kreslení ve strojírenství a stavebnictví. Významná část je věnována tvorbě textové dokumentace, tvorbě schémat, grafů, protokolů z experimentálních měrení. Závěrečná část je věnována technické normalizaci, akreditaci a harmonizaci norem. Na závěr získají studenti přehled o počítačových systémech v oblasti tvorby technické dokumentace (CAD).

Povinná literatura:

Drastík, F.: Normativně tech. dokumentace, MONTANEX, Ostrava 1989 Kotlanová, A.: Tvorba tech. dokumentace v elektrotechnice, VŠSE Plzeň 1991

Doporučená literatura:

Drastík, F.: Technické kreslení podle mezinárodních norem I, 2. vydání - pravidla tvorby výkresů ve strojíresntví, 250 stran Toman, J.: Technické kreslení podle ČSN a mezinárodních norem II - pravidla tvorby výkresů ve stavebnictví, 484 stran Poláček D.: Technické kreslení podle mezinárodních norem III - pravidla tvorby výkresů a schémat v elektrotechnice, 320 stran Příslušné ČSN, EN, ISO...

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zpracování a převzetí učitelem všech prací podle programu cvičení a test.

E-learning

http://lms.vsb.cz

Další požadavky na studenta

Nejsou další požadavky na studenta.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Technická normalizace, účel, druhy norem, vyvolená čísla a číselné řady. Kreslení elektrotech. schémat, značky, spoje. Technická normalizace, účel, druhy norem, vyvolená čísla a číselné řady. Kreslení elektrotech. schémat, značky, spoje. Elektrotechnická schémata, rozdělení podle způsobu kreslení a podle účelu použití. Obvodové schéma, písmenno-číslicové značení, značení svorek. Situační schéma elektroinstalace. Kreslení diagramů. Základy zobrazování, axonometrie, pravoúhlé promítání, měřítka. Značení technických materiálů. Značení, průřezů, předepisování materiálů a polotovarů. Zobrazování. Řezy a průřezy, částečné řezy, přerušení obrazu, detaily, průniky, zjednodušování. Zobrazení izolace a vinutí. Kótování na technických výkresech: kótovací čáry, způsoby kótování, zásady kótování, technologičnost. Zobrazování mechanických součástí - závity, šrouby, matice, podložky, šroubové spoje, čepy, kolíky, klíny, pera, závlačky, hřídele, ložiska, pružiny. Kvalita povrchu součástí, drsnosti, povrchové úpravy, tepelné zpracování, povlaky. Toleranční soustava ISO. Zobrazování mechanických spojů, nýtování, svařování, lepení, pájení. Převody - použití, výpočet a zobrazování. Obecná pravidla pro zpracování technické dokumentace, technická zpráva. Počítačové zpracovávání technické dokumentace. Cvičení: Úvodní cvičení, požadavky na udělení zápočtu. Formáty výkresu, složka, čáry, písmo. Výkres součástí elektromotoru, spínací přístroje (jiný stroj. výkres). Kótování, označování povrchu. Rohové razítko, kusovník, sestava. Elektrotechnická schémata (výběr). Elektrotechnická schémata ve stavebnictví (výběr). Schéma energtického roozvodu. Schéma plošného spoje. Schéma blokové (řídící, pohonu atd.) Tabulky naměřených hodnot, graf. Spojení v celek - zadání semestrální práce. Semestrální práce. Test. Náhradní cvičení - opravy, udělení zápočtu.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Klasifikovaný zápočet Klasifikovaný zápočet 100  51
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A150002) Řídicí a informační systémy P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0714A060013) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika K angličtina Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku