410-2102/01 – Elektroenergetika (ELEN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2013/2014
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
KUB945 Ing. Petr Kubalík
MAR0341 Ing. Oliver Marcinčin
MIN046 Ing. Daniel Minařík, Ph.D.
MOZ029 Ing. Tomáš Mozdřeň
NEY002 Ing. Michal Ney
NOV993 Ing. Martin Novák
ROZ120 Ing. Petr Rozehnal, Ph.D.
RUS109 Ing. Stanislav Rusnok
SLI130 Ing. Ladislav Slíva, Ph.D.
SLI162 Ing. Martin Slivka
SOB133 Ing. Pavel Sobota
STU168 Ing. Jindřich Stuchlý, Ph.D.
SPA204 Ing. Michal Špaček
UHE061 Ing. Marián Uher, Ph.D.
UNG010 Ing. Jan Unger
VRA163 Ing. Jakub Vramba
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní elektroenergetické pojmy. Srovnat výrobu elektrické energie v různých typech elektráren Popsat základní elektrické parametry vedení. Vyjmenovat poruchové stavy v elektrických sítích. Vysvětit základní principy kompenzace účiníku. Rozlišovat ztráty v elektrickém rozvodu. Charakterizovat pojem kvalita elektrické energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět pojednává především o problematice ustáleného chodu různých typů elektrických sítí. Návaznou problematikou jsou poruchové stavy v elektrických sítích.

Povinná literatura:

Hradílek Z.: Elektroenergetika, skripta VŠB Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skripta VŠB Brauner J., Šindler Z.: Elektrická část elektráren, skripta VŠB Hodinka M., Fecko Š., Němeček F.: Přenos a rozvod elektrické energie, SNTL 1989 Praha Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách, SNTL 1988 Praha Gurecký J.: Elektroenergetika - návody do cvičení, skripta VŠB Krejčí P.: Cvičení z elektroenergetiky, skripta VŠB

Doporučená literatura:

Burke J. J.: Power Distribution Engineering: Fundamentals and Applications, New York, 1994 Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 25b, účast na laboratorních cvičeních, vypracování projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-Základní elektroenergetické pojmy, výroba elektrické energie v elektrárnách, bilance výroby a spotřeby elektrické energie. 2.-Přenos a rozvod elektrické energie, elektrické parametry vedení, činný odpor. 3.-Indukčnost, kapacita, svod. 4.-Ustálený chod elektrických sítí, jednoduchá stejnosměrná vedení nn, vn. 5.-Trojfázová vedení a sítě vn a nn, uzlové sítě. 6.-Vedení vvn a zvn. 7.-Poruchové stavy v el. sítích, zkraty v el. sítích, charakteristika zkratových jevů. 8.-Názvosloví a označování zkratových veličin, časový průběh zkratových proudů. 9.-Výpočet zkratových poměrů. 10.-Zemní spojení, kompenzace zemních spojení. 11.-Provoz elektrizačních soustav, struktura elektrizační soustavy, základní schémata elektrických stanic. 12.-Ztráty v el. sítích a možnosti jejich snižování. 13.-Kompenzace účiníku. 14.-Kvalita elektrické energie Výpočtová cvičení: 1.-Základní energetické pojmy (soustavy, diagram zatížení). 2.-Výpočty energetických bilancí elektráren. 3.-Elektrické parametry vedení, činný odpor, indukčnost. 4.-Kapacita, svod. 5.-Ustálený chod sítí NN a VN. 6.-Výpočty dlouhých vedení VVN. 7.-Kompenzace účiníku. 8.-Ztráty v el. sítích. 9.-Výpočty zkratových poměrů v síti. 10.-Výpočty zkratových poměrů v síti. 11.-Zápočtový test. Laboratorní cvičení: 1.-Měření na modelu vedení. 2.-Měření kompenzace účiníku. 3.-Měření na ochraně. Projekty: 1.-Výpočet ustáleného chodu krátkého vedení. 2.-Výpočet dlouhého vedení. 3.-Výpočet zkratových poměrů v síti.

Podmínky absolvování předmětu

Podmínky absolvování jsou definovány pouze pro konkrétní verzi předmětu a formu studia

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2601R004) Měřicí a řídicí technika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní