410-2102/02 – Elektroenergetika (ELEN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník1Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2014/2015Rok zrušení2021/2022
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
KRE74 doc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Definovat základní elektroenergetické pojmy. Srovnat výrobu elektrické energie v různých typech elektráren Popsat základní elektrické parametry vedení. Vyjmenovat poruchové stavy v elektrických sítích. Vysvětit základní principy kompenzace účiníku. Rozlišovat ztráty v elektrickém rozvodu. Charakterizovat pojem kvalita elektrické energie.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět pojednává především o problematice ustáleného chodu různých typů elektrických sítí. Návaznou problematikou jsou poruchové stavy v elektrických sítích.

Povinná literatura:

Hradílek Z.: Elektroenergetika, skripta VŠB Santarius P.: Elektrické stanice a vedení, skripta VŠB Brauner J., Šindler Z.: Elektrická část elektráren, skripta VŠB Hodinka M., Fecko Š., Němeček F.: Přenos a rozvod elektrické energie, SNTL 1989 Praha Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách, SNTL 1988 Praha Gurecký J.: Elektroenergetika - návody do cvičení, skripta VŠB Krejčí P.: Cvičení z elektroenergetiky, skripta VŠB

Doporučená literatura:

Burke J. J.: Power Distribution Engineering: Fundamentals and Applications, New York, 1994 Sylaby pro distanční část kombinovaného studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 25b, účast na laboratorních cvičeních, vypracování projektů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Žádné další požadavky na studenta nejsou kladeny. Matematika a fyzika na úrovni střední školy.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1.-Základní elektroenergetické pojmy, výroba elektrické energie v elektrárnách, bilance výroby a spotřeby elektrické energie. 2.-Přenos a rozvod elektrické energie, elektrické parametry vedení, činný odpor. 3.-Indukčnost, kapacita, svod. 4.-Ustálený chod elektrických sítí, jednoduchá stejnosměrná vedení nn, vn. 5.-Trojfázová vedení a sítě vn a nn, uzlové sítě. 6.-Vedení vvn a zvn. 7.-Poruchové stavy v el. sítích, zkraty v el. sítích, charakteristika zkratových jevů. 8.-Názvosloví a označování zkratových veličin, časový průběh zkratových proudů. 9.-Výpočet zkratových poměrů. 10.-Zemní spojení, kompenzace zemních spojení. 11.-Provoz elektrizačních soustav, struktura elektrizační soustavy, základní schémata elektrických stanic. 12.-Ztráty v el. sítích a možnosti jejich snižování. 13.-Kompenzace účiníku. 14.-Kvalita elektrické energie Výpočtová cvičení: 1.-Základní energetické pojmy (soustavy, diagram zatížení). 2.-Výpočty energetických bilancí elektráren. 3.-Elektrické parametry vedení, činný odpor, indukčnost. 4.-Kapacita, svod. 5.-Ustálený chod sítí NN a VN. 6.-Výpočty dlouhých vedení VVN. 7.-Kompenzace účiníku. 8.-Ztráty v el. sítích. 9.-Výpočty zkratových poměrů v síti. 10.-Výpočty zkratových poměrů v síti. 11.-Zápočtový test. Laboratorní cvičení: 1.-Měření na modelu vedení. 2.-Měření kompenzace účiníku. 3.-Měření na ochraně. Projekty: 1.-Výpočet ustáleného chodu krátkého vedení. 2.-Výpočet dlouhého vedení. 3.-Výpočet zkratových poměrů v síti.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2014/2015 zimní semestr, platnost do: 2016/2017 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 25
                Měření Laboratorní práce 10  2
                Projekt Projekt 20  4
                Test Písemka 15  3
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2020/2021 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika P čeština Ostrava 1 povinný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika K čeština Ostrava 1 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní