410-2205/02 – Technika vysokého napětí (TEVN)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav MachGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Veleslav Mach
Úroveň studiapregraduální nebo graduální
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
MAH30 doc. Dr. Ing. Veleslav Mach
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

znalost základních pojmů z techniky vysokého napětí porozumění jevům a souvislostem předmětu využití poznatků při dimenzování zařízení pro vysoké napětí

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá vznikem přepětí, vybavením zkušeben a měřením, probírá základy elektrické pevnosti izolantů a výbojů ve vzduchu. Poznatky jsou aplikovány při dimenzovaní zařízení pro vysoké napětí. Základní znalosti jsou doplněny o EMC,technickou diagnostiku, elektrostatiku a užití výbojů.

Povinná literatura:

Mach, V.: Technika vysokého napětí. Ostrava, VŠB-TUO 2001 a 2006 Veverka, A: Technika vysokých napětí. Praha, SNTL Mach, V.: Cvičení z TVN. Ostrava, ES VŠB 1991 Staněk, F.: Sbírka řešených příkladů a otázek z techniky vysokého napětí. Brno, SNTL 197l

Doporučená literatura:

Sylaby a programy pro výuku

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Kombinovaná zkouška (písemná a ústní). Podmínky udělení zápočtu: 36 bodů za měření a zpracování protokolu 9 bodů za 3 individuální projekty 15 bodů minimum

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Atmosférická a spínací přepětí. Zdroje a měření v TVN. Elektrický a tepelný průraz. Výboje v plynech. Koróna, částečné a klouzavé výboje. Přechodné děje na vedení Rázové jevy ve vinutí. Statistika, koordinace izolace, bleskojistky. Izolátory a průchodky. Kabely, spojky a koncovky. Technická diagnostika a EMC. Bezpečnost práce, užití výbojů, elektrostatika. Metody vyšetřování polí. Vlastnosti materiálů v TVN. Laboratoře: Podmínky absolvování předmětu. Statická elektřina. Měření střídavého vysokého napětí. Absolutní metody měření napětí. Spínací impulz napětí. Průrazné napětí vzduchu. Teslův transformátor. Koróna na vodiči. Vlny na vedení. Měření na bleskojistce. Přeskokové napětí izolátoru. Napětí řetězce izolátorů. Diagnostická měření. Závěr měření, zápočet.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  15
Rozsah povinné účasti: není určen

Zobrazit historii
Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  15
Rozsah povinné účasti: není určen

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok