410-2207/02 – Elektrické stroje I (ELS1)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 12+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po úspěšném absolvování tohoto předmětu umí student terii transformátorů a asynchronních strojů, umí popsat jejich vlastnosti a použiti. Umí dále měřit provozní charakteristiky těchto strojů. Studenti v tomto předmětu získají přehled o všech druzích el. strojů a vědomosti z teorie transformátorů a as. strojů. Naučí se měřit vlastnosti těchto strojů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Ostatní aktivity

Anotace

V tomto předmětu jsou studenti seznámeni s rozdělením el. strojů, s materiály používanými pro el. stroje a se základními zákony pro el. stroje. Dále jsou probírány základní principy transformátorů a asynchronních strojů. V laboratorních cvičeních jsou měřeny základní úlohy na těchto strojích.

Povinná literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968

Doporučená literatura:

Keppert, S., Čermák, T.: Transformátory, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Keppert, S.: Asynchronní stroje, skriptum VŠB Ostrava, 1984 Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Rozdělení elektrických strojů. Materiály používané v elektrických strojích. 2) Vinutí elektrických strojů 3) Krytí, tvary a chlazení strojů. Zákony, rovnice, principy používané v elektrických strojích. 4) Princip a popis transformátorů. Provozní stavy. Náhradní schéma. Fázorové diagramy. 5) Trojfázové transformátory. Spojování vinutí. Paralelní spolupráce. Zvláštní druhy transformátorů. 6) Magnetické pole v elektrických strojích točivých. Druhy a funkce vinutí. 7) Význam a použití asynchronních strojů. Konstrukční provedení a základní údaje. Princip funkce a pracovní stravy. 8) Energetická bilance asynchronních strojů. Náhradní schéma. Točivý moment. 9) Spouštění a řízení otáček asynchronních motorů. 10) Kruhový diagram asynchronního stroje 11) Asynchronní generátor a brzda. 12) Jednofázové asynchronní motory. 13) Vliv harmonických na činnost asynchronního motoru Cvičení: Výpočtové cvičení 1 z transformátorů. Výpočtové cvičení 2 z transformátorů Výpočtové cvičení 1 z asynchronních strojů. Výpočtové cvičení 2 z asynchronních strojů – sestavení kruhového diagramu Výpočtové cvičení 3 z asynchronních strojů - Laboratoře: Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce. Podmínky zápočtu. Požadavky na protokoly. Měření na transformátoru (naprázdno, nakrátko). Měření při spojování vinutí třífázového transformátoru. Měření naprázdno a nakrátko na asynchronním motoru a měření při zatížení asynchronního motoru. Test Zápočet. Projekty: Projektem se rozumí v tomto případě vypracování protokolů z laboratorních cvičení, ve kterých budou uvedena schémata zapojení, naměřené hodnoty a zhodnocení naměřených výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti: Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 2 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku