410-2302/02 – Diagnostika na elektrických zařízeních (DELZ)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KAB0040 Ing. Ondřej Kabot
MIS01 prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D.
PRO11 doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy z oblasti diagnostiky, vysvětlit jednotlivé diagnostické metody, aplikovat tyto metody do praxe, dokázat se orientovat při lokalizaci poruch,vypočítat a změřit diagnostické parametry, interpretovat poznatky a prokázat technické myšlení a tvůrčí přístup při řešení nových problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět seznamuje studenty se základy diagnostiky a aplikované spolehlivosti v oblastech vibro, thermo, tribo a elektrodiagnostiky. Závěrečná část je věnována revizním činnostem na elektrozařízeních.

Povinná literatura:

Janoušek, F.: Technická diagnostika .SNTL Praha 1988 Navrátil M:Měření a analýza mechanického kmitání. SNTL Praha 1986 Vaněk, J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů , SNTL Praha, 1984

Doporučená literatura:

Janoušek, F.: Technická diagnostika .SNTL Praha 1988 Navrátil M:Měření a analýza mechanického kmitání. SNTL Praha 1986 Vaněk, J.: Diagnostika poruch izolací elektrických strojů , SNTL Praha, 1984

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Zisk minimálně 25 bodů a účast na cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Úvod do diagnostiky. Spolehlivostní charakteristiky a parametry.. Vibrodiagnostika I,základy, popis signálů, měřené veličiny Vibrodiagnostika II, měření mechanických závad Zvuková a ultrazvuková diagnostika Termodiagnostika, fyzikální základy, měření teplot, termovize Tribodiagnostika transformátorů Diagnostika elektrického oblouku- popis volně hořícího oblouku, možnosti jeho identifikace, ochrana rozvodných zařízení před obloukem Diagnostika asynchronních motorů pomocí proudových spekter Elektrodiagnostika -základy, popis vybraných diagnostických metod Elektrodiagnostika - aplikace na motorech, transformátorech, rozvodných zařízeních Elektrodiagnostika pomocí rázové vlny, částečné výboje Diagnostika v revizní činnosti - měření izolačních odporů, impedancí, měření na chráničích, měření na domácích spotřebičích Expertní systémy a použití neuronových sítí v elektrodiagnostice Cvičení: Úvod - bezpečnostní školení. Teoreretický úvod k 1. Etapě měření Exkurze- vibrodiagnostika Exkurze -termodiagnostika Exkurze -tribodiagnostika Expertní systémy Neuronové sítě v diagnostice Laboratoře: Diagnostika stavu izolace pomocí ultrazvuku Vibrodiagnostika (demokufr) Bezdotykové měření teploty pomocí termopušky Diagnostika elektrického oblouku Diagnostika pomocí proudových spekter Diagnostika pomocí rázové vlny a částečných výbojů Revizní měření

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  20
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku