410-2303/02 – Elektrárny (ELEK)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity8
Garant předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.Garant verze předmětuprof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník2Semestrzimní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
DOC0039 Ing. Tomáš Dočkal
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
NOV0506 Ing. Filip Novák
PET0303 Ing. Jan Petrov
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu student umí definovat základní pojmy z oblasti elektrárenství, vysvětlit a popsat základní a netradiční typy elektráren, aplikovat získané poznatky do praxe, dokázat se orientovat při řešení náročných provozních stavů, vypočítat základní a složité údaje související s provozem, interpretovat poznatky a prokázat inženýrské myšlení a tvůrčí přístup při řešeni nových problémů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity
Exkurze
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

Předmět se zabývá popisem jednotlivých typů elektráren, obnovitelných zdrojů a novými zdroji elektrické a tepelné energie.V elektrické časti jsou popsány druhy el. zařízení v elektrárně, regulace a ochrany generátorů.

Povinná literatura:

Doležal a kol.: Jaderné a klasické elektrárny, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04936-5 Mastný a kol.: Obnovitelné zdroje elektrické energie, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04937-2 Tlustý a kol.: Monitorování, řízení a chránění elektrizačních soustav, ČVUT Praha 2011, ISBN 978-80-01-04940-2 Kolcun, M.; Mešter, M.; Džmura, J.; Pavlík, M. Elektrárne. Technická univerzita v Košiciach, 2017, 202 stran. ISBN 978-80-553-3119-5. Blume S.W.: Electric Power System Basics, IEEE Press, 2007

Doporučená literatura:

Heřman, J.: Příručka silnoproudé elektrotechniky, Praha SNTL, 1984 Tůma J.: Elektroenergetika a životní prostředí, ČVUT Praha 1993 Dočekal, A.: Elektrárny II, ČVUT Praha, 1995

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zkouška - kombinovaná Písemka Projekt Protokoly z měření

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní elektrárenské pojmy, tepelné elektrárny- T - s , i - s diagram, tepelná schémata, zařízení tepelných elektráren Vodní elektrárny - akumulační, průtočné, přečerpávací Jaderné elektrárny - základy, řízená reakce, popis jednotlivých zařízení, tepelná schémata Elektrárny s plynovými turbínami, paroplynový cyklus Elektrárny na větrnou energii, malé vodní elektrárny, netradiční zdroje elektrické energie, ekologické aspekty při výrobě elektrické energie Hlavní schéma, schéma vlastní spotřeby Alternátory, vektorový diagram, popis, parametry, budicí systémy, regulace napětí, odbuzovače, provozní diagram alternátoru Transformátory a elektromotory ve vlastní spotřebě Ochrany, automatizace v elektrárenském provozu Primární, sekundární, terciální regulace, vazba elektrárny na elektrizační soustavu. Cvičení: Veličiny a vztahy z termodynamiky, exkurze Teplárna Třebovice , výpočet parametrů elektráren, písemka, možnosti úspor energie Laboratoře: Měření radioaktivity, měření fotovoltaického článku, měření na digitální ochraně, měření na generátoru Projekty: Samostatný projekt tepelné elektrárny

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2016/2017 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 35 (35) 15
                Projekt Projekt 8  0
                Písemka Písemka 15  0
                Měření Laboratorní práce 12  0
        Zkouška Zkouška 65  9 3
Rozsah povinné účasti: Maximální dovolená neúčast na cvičeních je 20 %.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0714A060020) Elektrotechnika P angličtina Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2022/2023 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P angličtina Ostrava 2 volitelný odborný stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku
V - ECTS - bc. (nezveřejňovat) 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2023/2024 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2022/2023 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2021/2022 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2020/2021 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2019/2020 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2018/2019 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2017/2018 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2016/2017 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok
V - ECTS - bc. 2015/2016 prezenční angličtina volitelný odborný 401 - Studijní oddělení FEI stu. blok

Hodnocení Výuky2015/2016 zimní