410-2304/03 – Přenos a rozvod elektrické energie (PREE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Jiří GureckýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět aplikovat základní výpočty ustáleného chodu stejnosměrných a střídavých sítí základních konfigurací. Dokázat znalost základních problémů rozvodných zařízení, zvláště problematiky ztrát. Umět aplikovat základní výpočty přechodných jevů v elelektrických sítích (zkraty, zemní spojení)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá výpočtem parametrů elektrických vedení. Dále výpočtem ustáleného chodu elektrických sítí základních konfigurací. Zahrnuty jsou dále základní problémy rozvodných zařízení (dimenzování, jištění, ztráty).Další část předmětu tvoří rozbor základních přechodových jevů v elektrických sítích - zkratů a zemních spojení.

Povinná literatura:

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB Santarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB Hodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha Trojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 25b, účast na laboratorních cvičeních. Zkouška: písemná a ústní

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přednášky Základní pojmy, elektroenergetická soustava ČR Diagram zatížení, parametry vedení (odpor, indukčnost) Parametry vedení (kapacita svod), Základní konfigurace distribučních sítí Výpočty stejnosměrných sítí (základní metody výpočtu) Výpočty stejnosměrných sítí (řešení různých konfigurací sítí) Výpočet střídavých sítí NN a VN (základní metody výpočtu) Výpočet střídavých sítí NN a VN (řešení složitějších konfigurací) Výpočet vedení VVN náhradními články Dimenzování elektrických vedení Jištění elektrických sítí Ztráty v rozvodu elektrické energie Možnosti snižování ztrát - kompenzace účiníku Přechodné jevy - zemní spojení, zkraty Dimenzování na zkratové proudy, bezpečnost v elektroenergetice Cvičení: Cvičení: Základní pojmy, parametry vedení Parametry vedení Výpočty stejnosměrných sítí - základní metody Výpočty stejnosměrných sítí - uzlové sítě Výpočet střídavých sítí NN a VN - základní metody Výpočet střídavých sítí NN a VN - složitější konfigurace Výpočet vedení VVN náhradními články Ztráty v rozvodu elektrické energie Snižování ztrát v rozvodu elektrické energie Přechodné jevy - zemní spojení a zkraty Dimenzování na účinky zkratových proudů Laboratoře: Laboratorní úloha-model krátkého stř. vedení Laboratorní úloha-model vedení vvn Laboratorní úloha-kompenzace účiníku Projekty: Dimenzování složitých el. sítí

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: test

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní