410-2304/04 – Přenos a rozvod elektrické energie (PREE)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Jiří GureckýGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník2Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GUR10 doc. Dr. Ing. Jiří Gurecký
MOL03 Ing. Petr Moldřík, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+3

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Umět aplikovat základní výpočty ustáleného chodu stejnosměrných a střídavých sítí základních konfigurací. Dokázat znalost základních problémů rozvodných zařízení, zvláště problematiky ztrát. Umět aplikovat základní výpočty přechodných jevů v elelektrických sítích (zkraty, zemní spojení)

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá výpočtem parametrů elektrických vedení. Dále výpočtem ustáleného chodu elektrických sítí základních konfigurací. Zahrnuty jsou dále základní problémy rozvodných zařízení (dimenzování, jištění, ztráty).Další část předmětu tvoří rozbor základních přechodových jevů v elektrických sítích - zkratů a zemních spojení.

Povinná literatura:

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB Santarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB Hodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha Trojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 25b, účast na laboratorních cvičeních. Zkouška: písemná a ústní

E-learning

Bude dopsáno garantem předmětu.

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta budou zadány.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

• Struktura ES ČR, pojmy. • Distribuční sítě nn, vn – ustálený stav. • Dimenzování distribučních sítí a jištění v sítích nn. • Přenosové sítě vvn, zvn – ustálený stav. • Průmyslové sítě – zvláštnosti. • Poruchové stavy v el. sítích. • Zkratové poměry v třífázových soustavách. • Stabilita chodu el. soustav. • Elektrické ochrany. • Ztráty v el. sítích a možnosti jejich snižování. • Elektrický a mechanický návrh vedení. • Uzly v elektrizační soustavě – elektrické stanice. • Rušivé vlivy v elektrických sítích.

Podmínky absolvování předmětu

Prezenční forma (platnost od: 2019/2020 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  6
Rozsah povinné účasti: test

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2022/2023 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2020/2021 (B0714A060020) Elektrotechnika EaE P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika EEN P angličtina Ostrava 2 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku