410-2308/01 – Elektrické světlo a teplo (ELST)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2019/2020
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BAL0034 Ing. Richard Baleja
BEC0034 Ing. Petr Běčák
BOS0005 Ing. Petr Bos
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
MAC0231 Ing. Tomáš Machů
SOK20 prof. Ing. Karel Sokanský, CSc.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět obsahuje základy světelné a tepelné techniky z hlediska názvosloví, základních vztahů a jejich aplikace. Pozornost je zde věnována všem parametrům vybraných spotřebičů z hlediska jejich užitných vlastností, komfortu, který přináší, ale také z hlediska energetických úspor. Po absolvování předmětu je student schopný definovat základní pojmy z oblasti světelné a tepelné techniky a především aplikovat tyto znalosti na konkrétní světelné a tepelné spotřebiče. Během laboratorních úloh a cvičení pochopí vazby mezi jednotlivými parametry, výkony a spotřebou světelných a tepelných spotřebičů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je získání základních teoretických a praktických znalostí z oblasti elektrického světla a tepla. Cílem laboratorních měření a výpočetních cvičení je seznámení se základními parametry a výpočty světelných a tepelných spotřebičů. Předmět zahrnuje výklad podstaty a vzniku světla a tepla, výklad základních výpočetních vztahů pro posouzení a porovnání jednotlivých světelných a tepelných spotřebičů. Předmět popisuje rovněž možnosti získání úspor volbou a provozem jednotlivých spotřebičů.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Sokanský, K. a kol. Světelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04941-9 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 2001 Habel, J. Světlo a osvětlování, Praha: FCC Public Praha, 2013 Metaxas, A. C. Foundations of electroheat: a unified approach. Chichester: Wiley, 1996. ISBN 9780471956440 Lighting Engineering 2002 (Indalux) [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://issuu.com/lightonline/docs/lighting-handbook-indal-guide

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinované formy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat451/studium/f_studium.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Absolvovat dané písemné testy. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Podstata vzniku světla, základy šíření tepla. Základní pojmy ze světelné a tepelné techniky. Parametry světelných spotřebičů. Přehled světelných a tepelných spotřebičů. Parametry tepelných spotřebičů. Provozní vlastnosti a údržba světelných a tepelných spotřebičů. Volba typu světelného zdroje. Bezpečnost provozu světelných a tepelných spotřebičů. Svítidla a osvětlovací soustavy. Elektrické vytápění. Návrhy osvětlovací soustavy. Návrh otopné soustavy. Snižování energetické náročnosti osvětlovacích a otopných soustav. Ekonomické vyhodnocení osvětlovacích a otopných soustav. Cvičení: Procvičení základů světelné techniky. Procvičování základů tepelné techniky. Výpočty, základní vztahy, rozbor parametrů. Výpočty a měření parametrů světelných zdrojů. Výpočty a měření parametrů svítidel. Výpočty a měření parametrů tepelných spotřebičů. Výpočet osvětlovací soustavy. Výpočet otopné soustavy na základě určení ztrát. Měření na tepelných a světelných spotřebičích z hlediska nebezpečného dotyku s živými a neživými částmi. Příklady výpočtů energetické náročnosti svítidel a světelných zdrojů. Příklady a výpočty energetické náročnosti tepelných spotřebičů. Elektrická značení tepelných a světelných spotřebičů. Použití výpočetní techniky při návrhu osvětlovací a otopné soustavy. Ekonomické výpočty návratnosti osvětlovacích soustav.. Laboratoře: Měření parametrů světelných zdrojů. Měření na svítidlech. Měření parametrů tepelných spotřebičů. Měření na tepelných světelných spotřebičích z hlediska nebezpečného dotyku s živými a neživými částmi.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2011/2012 zimní semestr, platnost do: 2013/2014 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  6
                Písemky Písemka 20  2
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11 3
                Světlo Ústní zkouška 30  6
                Teplo Ústní zkouška 25  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2010/2011 (B2645) Elektrotechnika, sdělovací a výpočetní technika (2608R004) Komerční elektrotechnika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní
2012/2013 letní
2011/2012 letní
2010/2011 letní