410-2308/02 – Elektrické světlo a teplo (ELST)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2016/2017Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KRA24 doc. Ing. Vladimír Král, Ph.D.
NOV27 doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+5

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Předmět obsahuje základy světelné a tepelné techniky z hlediska názvosloví, základních vztahů a jejich aplikace. Pozornost je zde věnována všem parametrům vybraných spotřebičů z hlediska jejich užitných vlastností, komfortu, který přináší, ale také z hlediska energetických úspor. Po absolvování předmětu je student schopný definovat základní pojmy z oblasti světelné a tepelné techniky a především aplikovat tyto znalosti na konkrétní světelné a tepelné spotřebiče. Během laboratorních úloh a cvičení pochopí vazby mezi jednotlivými parametry, výkony a spotřebou světelných a tepelných spotřebičů.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Cílem předmětu je získání základních teoretických a praktických znalostí z oblasti elektrického světla a tepla. Cílem laboratorních měření a výpočetních cvičení je seznámení se základními parametry a výpočty světelných a tepelných spotřebičů. Předmět zahrnuje výklad podstaty a vzniku světla a tepla, výklad základních výpočetních vztahů pro posouzení a porovnání jednotlivých světelných a tepelných spotřebičů. Předmět popisuje rovněž možnosti získání úspor volbou a provozem jednotlivých spotřebičů.

Povinná literatura:

Hradílek, Z., Lázničková, I., Král, V. Elektrotepelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-043938-9 Sokanský, K. a kol. Světelná technika. Praha: ČVUT Praha, 2011, ISBN 978-80-01-04941-9 Hradílek, Z. a kol. Elektrotepelná technika. Simulace - počítačové programy. Ostrava: Skripta VŠB-TU Ostrava, 2001 Habel, J. Světlo a osvětlování, Praha: FCC Public Praha, 2013 Metaxas, A. C. Foundations of electroheat: a unified approach. Chichester: Wiley, 1996. ISBN 9780471956440 Lighting Engineering 2002 (Indalux) [online]. [cit. 2017-12-12]. Dostupné z: https://issuu.com/lightonline/docs/lighting-handbook-indal-guide

Doporučená literatura:

Sylaby pro distanční část kombinované formy.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Podmínky udělení zápočtu: Podrobný rozpis bodů z jednotlivých úkolů je v sekci studijní materiály tohoto předmětu na http://fei1.vsb.cz/kat410/studium/studijni_materialy/est/Denni.htm Je nutné: Zůčastnit se měření všech laboratorních úloh a odevzdat je v daném termínu, formě a způsobem. Absolvovat dané písemné testy. Poznámka: Termín odevzdání jednotlivých úkolů bude vždy určen při jejich zadání. Navíc je třeba splnit ještě následující: Z každého úkolu získat minimálně 1 bod. Každý úkol je možno odevzdat pouze jednou (není možno práci postupně vylepšovat). Opravný test je možno znovu psát pouze v případě, že výsledek prvního je 0 bodů. Poznámka: Pro opravný test a jeho bodování platí jiné podmínky než pro první.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Základní pojmy ze světelné techniky. Podstata vzniku světla, zrak a vidění. Měření světla. Parametry světelných zdrojů. Svítidla, konstrukční prvky, geometrické parametry a třídění svítidel. Výpočtové metody v osvětlovací technice. Bodové a tokové metody. Denní a sdružené osvětlení. Osvětlování vnitřních prostorů. Osvětlování venkovních prostorů. Teoretické základy šíření tepla, přenos tepla vedením a prouděním. Přenos tepla sáláním. Analogie mezi polem teplotním a elektrickým. Měření teplot, principy, prostředky pro měření a jejich použití. Určení tepelných ztrát, tepelná pohoda, elektrické vytápění. Tepelná čerpadla, solární panely, možnosti úspor energie při vytápění. Cvičení: Základní pojmy, světelně technické veličiny. Procvičování základů tepelné techniky. Výpočty, základní vztahy, rozbor parametrů. Elektrická značení svítidel. Výpočty parametrů světelných zdrojů a svítidel. Příklady výpočtů energetické náročnosti svítidel a světelných zdrojů. Výpočet osvětlovací soustavy. 1.písemný test. Fyzikální základy šíření tepla. Veličiny, jednotky, symboly, vztah mezi tepelnou a mechanickou energií. Přenos tepla vedení a prouděním. Oteplovací a ochlazovací děj. Přenos tepla sáláním, analogie mezi polem teplotním a elektrickým. Základy výpočtu tepelných ztrát, základy návrhu elektrického vytápění. 2.písemný test. Zápočet. Laboratoře: Bezkontaktní měření teplot. Měření křivky svítivosti a výpočet souvisejících parametrů. Měření náběhové charakteristiky světelných zdrojů a světelného pole.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45 (45) 20
                Laboratorní práce Laboratorní práce 25  6
                Písemka světlo Písemka 10  1
                Písemka teplo Písemka 10  1
        Zkouška Zkouška 55 (55) 11 3
                Světlo Ústní zkouška 30  6
                Teplo Ústní zkouška 25  5
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky



2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní