410-2309/01 – Ekonomika a management v elektroenergetice (EME)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník4Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
PRO11 doc. Ing. Lukáš Prokop, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 3+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Vysvětlit a objasnit studentům zásady platné při posuzování technického díla v elektroenergetice. Po absolvování předmětu studenti umí definovat a objasnit základní kritéria používaná v současné době v tržních ekonomikách k hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Tyto kritéria dokáží interpretovat, analyzovat a aplikovat při ekonomickém hodnocení efektivnosti investic v elektroenergetice.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá ekonomickými aspekty souvisejícími s výstavbou, údržbou a provozem elektroenergetické soustavy. Podstatná část je věnována rozboru základních kritérií používaných v tržních ekonomikách k hodnocení ekonomické efektivnosti investic a obchodování s elektřinou.

Povinná literatura:

1. Tůma, J. a kol.: Obchod s elektřinou. CONTE spol. s r.o., Praha, 2010. 2. Šolc, P. a kol.: Trh s elektřinou. AEM, 2011. 3. Janíček, F. a kol.: Model trhu s elektrinou. Renesans, s.r.o., 2009 4. Vlach, O.: Základy ekonomiky. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1998. 5. Novák, J.: Ekonomika a management. Skripta VŠB-TU Ostrava, 1995.

Doporučená literatura:

1. Sůva, Tomek: Podnikatelský management. ČEZ Praha, 1992. 2. Fotr, J.: Podnikatelský plán a investiční rozhodování. Nakladatelství GRADA, 1995. 3. Samuelson, P. A.: Ekonomie. Nakladatelství Svoboda, 1991. 4. Výkladový slovník tržní ekonomiky. CONSUS Praha, 1991.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Zpracování samostatného projektu, test.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Složené úrokování - koeficienty a veličiny, charakteristika nákladů na výrobu a dopravu energie, aktualizované náklady Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů, hospodárné zatěžování transformátorů Ztráty a jejich vliv na hospodárnost přenosu Technicko-ekonomické posuzování sítí, rozvoj zatížení v sítích Kritéria ekonomické efektivnosti investic v tržních ekonomikách Hodnocení efektivnosti investic v energetice Hodnocení efektivnosti investic podle kritéria NPV Energetická politika ČR, organizační uspořádání energetiky Legislativa v energetice Trh s energií, liberalizace trhu Cvičení: Složené úrokování - koeficienty a veličiny Měrné náklady na ztráty výkonu a energie, oceňování ztrát Hospodárné zatěžování vodičů, posouzení vhodnosti stavby dalšího vedení Rozvoj zatížení v sítích, hospodárný počet stupňů napětí Efektivnost investic, aktualizované náklady Zpracování programu hodnocení efektivnosti investic podle kritéria čisté současné hodnoty - vstupní data, návrh variat řešení Zpracování programu hodnocení efektivnosti investic podle kritéria čisté současné hodnoty - výpočet investičních nákladů Zpracování programu hodnocení efektivnosti investic podle kritéria čisté současné hodnoty - výpočet NPV Hospodárné zatěžování transformátorů, kompenzace, Kvalita a spolehlivost dodávky elektrické energie-ekonomické souvislosti Projekty: Hodnocení ekonomické efektivnosti investic v elektroenergetice. Projekt se zabývá návrhem variant napájení konkrétní oblasti s ohledem na zvýšení spolehlivosti dodávky elektrické energie v této oblasti. Pro navržené varianty studenti provedou hodnocení ekonomické efektivnosti investic podle kritéria čisté současné hodnoty (NPV - net present value). Obsahem projektu je technická zpráva (popis stávajícího stavu, návrh variant způsobu napájení, popis ekonomického hodnocení, zhodnocení variant a výběr optimální varianty dle kritéria NPV), specifikace jednotlivých variant, investiční náklady jednotlivých variant a hodnocení ekonomické efektivnosti investic.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení P čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2648) Projektování elektrických zařízení K čeština Ostrava 4 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2012/2013 letní
2011/2012 letní