410-2310/03 – Provoz a řízení elektrizačních soustav (PRŘS)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity5
Garant předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.Garant verze předmětuprof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
GON72 prof. Ing. Radomír Goňo, Ph.D.
PET0303 Ing. Jan Petrov
RUS40 prof. Ing. Stanislav Rusek, CSc.
SIK07 Ing. Tadeusz Sikora, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 8+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Prokázat znalost a schopnost aplikace problematiky stejnosměrného přenosu ZVN, neharmonických průběhů proudu a napětí. Dokázat aplikovat základní znalosti o elektrických stanicích, regulaci frekvence a napětí, HDO. Prokázat základní znalosti základu elektrického chránění, spolehlivosti v elektroenergetice a stability elektrizační soustavy.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět obsahuje základní problematiku stejnosměrného přenosu ZVN a neharmonických průběhů proudu a napětí. Dále obsahuje základních poznatky o elektrických stanicích a o regulaci frekvence a napětí v elektrizační soustavě. Obsahem předmětu jsou rovněž základy elektrického chránění, spolehlivosti v elektroenergetice a stability elektrizační soustavy.

Povinná literatura:

Hradílek, Z. : Elektroenergetika- skripta VŠB Santarius, P.: Elektrické stanice a vedení-skripta VŠB Hodinka,M., Fecko,Š:, Němeček,F.: Přenos a rozvod elektrické energie. SNTL 1989 Praha Trojánek,Z., Hájek J.,Kvasnica,P.: Přechodové jevy v el. soustavách, SNTL 1988 Praha Haluzík E. : Řízení elektrizačních soustav skripta VUT Brno

Doporučená literatura:

Učební texty pro kombinovanou formu studia

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Ústní zkouška Podmínky udělení zápočtu: Účast na měřeních a odevzdání protokolu Získání minimálně 20 bodů

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Přenos elektrické energie ss proudem VVN Vyšší harmonické a jejich filtrace, filtračně kompenzační jednotky Elektrické stanice Regulace kmitočtu v elektrizační soustavě Regulace napětí v elektrizační soustavě Transformátor v elektrizační soustavě HDO, další způsoby řízení distribučních sítí. Mechanika vedení Základy spolehlivostních výpočtů Stabilita elektroenergetické soustavy Cvičení: Výpočty ztrát v rozvodu elektrické energie Kompenzace účiníku Statické frekvenční charakteristiky sítě Náhradní model transformátoru Laboratorní měření Základní spolehlivostní výpočty Výpočty spolehlivosti elektroenergetických systémů Stabilita elektroenergetické soustavy Závěrečný projekt Závěrečný projekt Závěrečný projekt Projekt : Návrh sítě vn včetně výpočtu spolehlivosti Laboratorní úlohy : Měření HDO Měření na elektroměru

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2022/2023 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40 (40) 20
                Měření Laboratorní práce 10  0
                Výpočtový projekt Projekt 10  0
                Písemka Písemka 20  0
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Podmínka zápočtu - min. 20 bodů + odevzdání projektu. Odpověď na žádnou otázku zkoušky nesmí být hodnocena 0 body.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní