410-2311/01 – Obchodník s elektřinou 2 (OE 2)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity3
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2010/2011Rok zrušení2012/2013
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
KUZ10 Ing. Miloslav Kužela, Ph.D.
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
SOL0012 Ing. Pavel Šolc
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+1
kombinovaná Zápočet a zkouška 0+10

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s obchodováním s elektrickou energií na energetickém trhu v ČR i v Evropě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

V předmětu jsou nastíněny základní otázky týkající se obchodu s elektřinou. Předmět je zaměřen jak na teoretickou a právní část potřebnou k obchodování s elektřinou, tak na praktické příklady řešení konkrétních obchodů s elektřinou. Je zde kladen důraz na oba druhy obchodu s elektřinou - trading a dodávky konečným odběratelům. V rámci předmětu se posluchači také seznámí s obsah konkrétních smluv obsažených v energetickém zákonu a s právy a povinnosti jednotlivých smluvních stran.

Povinná literatura:

Soubor přednášek v podobě ppt prezentace: · Směrnice EC : 2001/77 www.eurlex.eu · Směrnice EC 2003/54 www.eurlex.eu · Směrnice EC 2005/89 www.eurlex.eu · Nařízení EC : 1228/2003 www.eurlex.eu · Rozhodnutí EC :CMT Guidelines www.eurlex.eu · Rozhodnutí EC : 1229/2003 www.eurlex.eu · Rozhodnutí ECJ : C-17/03 · UCTE: Final report of the Investigation comitee on the Italian Blackout. · CIGRE CM Tutorial final . doc · BELPEX . pdf · TOP 3 - Concept FBCA · Sektorové šetření – závěry (COM 2006 851) www.eurlex.eu · Návrh novelizace směrnice 03/54 (COM 2007 528) www.prelex.eu · Návrh novelizace nařízení 1228/2003 (COM 2007 531) www.prelex.eu · Návrh rozhodnutí o zřízení ACER (COM 2007 530) www.prelex.eu · Návrh novelizace směrnice 03/87 (COM 2008 16) www.prelex.eu · Návrh rozhodnutí o limitech CO2 (COM 2008 17) www.prelex.eu · Návrh směrnice o skladování CO2 (COM 2008 18) www.prelex.eu · Návrh směrnice o podpoře užívání energie z OZE (COM 2008 19) www.prelex.eu · Energetický zákon (č. 458/2000 Sb, novela 670/2004 Sb.) : Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích · Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) · Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. · Vyhláška MPO o Měření č. 218/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Autorizaci pro přímé vedení 221/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Autorizaci pro výrobny 222/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Podílu odběratele na nákladech připojení 223/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Připojení a dopravě č. 300/2003 Sb. · Vyhláška MPO o Krátkodobém trhu č. 431/2004 Sb. · Vyhláška MPO o Výkupu elektřiny z OZE a KVET č. 539/2002 · Vyhláška MPO o Stavech nouze č. 219/2001 Sb. · Vyhláška MPO o Dispečerském řádu č. 220/2001 Sb. · Vyhláška ERÚ o Licencích č. 154/2001 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Kvalitě dodávek elektřiny a služeb č. 306/2001 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Energetickém regulačním fondu č. 366/2002 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Postupech a obsahu regulace cen č. 575/2004, www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o Údajích pro regulaci a evidenci č. 74/2003 Sb. , www.eru.cz · Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou č. 541/2006 Sb. , www.eru.cz · Pravidla provozování přenosové soustavy - Kodex PS www.ceps.cz · Obchodní podmínky Operátora trhu s elektřinou www.ote-cr.cz

Doporučená literatura:

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: Režim přístupu k soustavě a odpovědnost za odchylku Smlouvy na trhu s elektřinou a jejich náležitosti a) Velkoobchod s elektřinou - trading b) Maloobchod s elektřinou - prodej konečným odběratelům Produkty na trhu s elektřinou a tržní místa Optimalizace nákupu z pohledu zaměření obchodu Prodej elektřiny konečným odběratelům Optimalizace prodejní a nákupní ceny - vytváření portfolia obchodních partnerů Podpůrné služby Zúčtování odchylek - podrobně Vytváření portfolia a řízení rizik Deriváty na trhu s elektřinou Specifika obchodu s elektřinou na burze a na spotovém trhu Přeshraniční obchod Specifika obchodování v zemích střední Evropy a) Německo a Rakousko - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa b) Polsko - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa c) Slovensko - - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa d) Maďarsko - - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa Brokerské systémy - podmínky jejich užití Informační systémy pro podporu obchodu s elektřinou Informační systémy PPS a OTE Zátěžové profily, práce s nimi a optimalizace práce se zátěžovými profily.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2010/2011 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 30  15
        Zkouška Zkouška 70  21
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2012/2013 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2011/2012 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2010/2011 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku