410-2316/01 – Obchodování s elektřinou (OBEL)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity4
Garant předmětudoc. Ing. Petr Krejčí, Ph.D.Garant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostvolitelný odborný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení2020/2021
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Cílem předmětu je seznámit studenty s obchodováním s elektrickou energií na energetickém trhu v ČR i v Evropě.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Projekt
Ostatní aktivity
Výuka odborníka z praxe (přednáška nebo cvičení)

Anotace

V předmětu jsou nastíněny základní otázky týkající se obchodu s elektřinou. Předmět je zaměřen jak na teoretickou a právní část potřebnou k obchodování s elektřinou, tak na praktické příklady řešení konkrétních obchodů s elektřinou. Je zde kladen důraz na oba druhy obchodu s elektřinou - trading a dodávky konečným odběratelům. V rámci předmětu se posluchači také seznámí s obsah konkrétních smluv obsažených v energetickém zákonu a s právy a povinnosti jednotlivých smluvních stran.

Povinná literatura:

1. Šolc, P., Kužela, M. a kol.: Trh s elektřinou, Asociace energetických manažerů (EAM), Praha, 2011. 2. Tůma, J. a kol.: Obchod s elektřinou. CONTE spol. s r.o., Praha, 2010.

Doporučená literatura:

1. Směrnice a rozhodnutí: • Směrnice EC: 2001/77 www.eurlex.eu • Směrnice EC 2003/54 www.eurlex.eu • Směrnice EC 2005/89 www.eurlex.eu • Nařízení EC: 1228/2003 www.eurlex.eu • Rozhodnutí EC: CMT Guidelines www.eurlex.eu • Rozhodnutí EC: 1229/2003 www.eurlex.eu • Rozhodnutí ECJ : C-17/03 • UCTE: Final report of the Investigation comitee on the Italian Blackout. • CIGRE CM Tutorial final . doc • BELPEX . pdf • TOP 3 - Concept FBCA • Sektorové šetření – závěry (COM 2006 851) www.eurlex.eu • Návrh novelizace směrnice 03/54 (COM 2007 528) www.prelex.eu • Návrh novelizace nařízení 1228/2003 (COM 2007 531) www.prelex.eu • Návrh rozhodnutí o zřízení ACER (COM 2007 530) www.prelex.eu • Návrh novelizace směrnice 03/87 (COM 2008 16) www.prelex.eu • Návrh rozhodnutí o limitech CO2 (COM 2008 17) www.prelex.eu • Návrh směrnice o skladování CO2 (COM 2008 18) www.prelex.eu • Návrh směrnice o podpoře užívání energie z OZE (COM 2008 19) www.prelex.eu 2. Zákony a vyhlášky: • Energetický zákon (č. 458/2000 Sb, novela 670/2004 Sb.): Zákon o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích • Zákon o hospodaření energií (č. 406/2000 Sb.) • Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. • Vyhláška MPO o Měření č. 218/2001 Sb. • Vyhláška MPO o Autorizaci pro přímé vedení 221/2001 Sb. • Vyhláška MPO o Autorizaci pro výrobny 222/2001 Sb. • Vyhláška MPO o Podílu odběratele na nákladech připojení 223/2001 Sb. • Vyhláška MPO o Připojení a dopravě č. 300/2003 Sb. • Vyhláška MPO o Krátkodobém trhu č. 431/2004 Sb. • Vyhláška MPO o Výkupu elektřiny z OZE a KVET č. 539/2002 • Vyhláška MPO o Stavech nouze č. 219/2001 Sb. • Vyhláška MPO o Dispečerském řádu č. 220/2001 Sb. • Vyhláška ERÚ o Licencích č. 154/2001 Sb., www.eru.cz • Vyhláška ERÚ o Kvalitě dodávek elektřiny a služeb č. 306/2001 Sb., www.eru.cz • Vyhláška ERÚ o Energetickém regulačním fondu č. 366/2002 Sb., www.eru.cz • Vyhláška ERÚ o Postupech a obsahu regulace cen č. 575/2004, www.eru.cz • Vyhláška ERÚ o Údajích pro regulaci a evidenci č. 74/2003 Sb., www.eru.cz • Vyhláška ERÚ o pravidlech trhu s elektřinou č. 541/2006 Sb., www.eru.cz 3. Pravidla a obchodní podmínky: • Pravidla provozování přenosové soustavy - Kodex PS www.ceps.cz • Obchodní podmínky Operátora trhu s elektřinou www.ote-cr.cz

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20bodů.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Legislativní ukotvení liberalizace, Evropská smlouva – základ pro legislativní úpravu energetiky, počátky liberalizace – Evropská legislativa v 90-tých letech směrnice 1996/92/EC a nařízení 549/1999/EC, start liberalizace – 1. hodnotící zpráva EK 2. Legislativní ukotvení liberalizace, Lisabonský summit – cíle EU v oblasti energetiky, zadání pro 2. liberalizační balíček a střednědobé vize EK, 2. energetický balíček, Směrnice 2003/54/EC, Nařízení 1228/2003/EC a 1229/2003/EC 3. Období implementace 2. energetického balíčku, stav provádění a vývoj trhu v jednotlivých členských státech, ITC mechanismus a neúspěchy při vytváření Guide Lines, Harmonizace trhů, aneb divergencí k jednotě 4. Hodnotící zpráva EK, sektorový průzkum DG COMP, rámcové zadání pro 3. Energetický balíček, Zelená kniha a 3. energetický balíček EK, různé koncepty liberalizace – Skandinávie, velká Británie, Španělsko 5. Podoby liberalizace mimo Evropu, vývoj liberalizace v USA – Kalifornie, PGM, Texas, Úloha FERC, Rusko – liberalizace v Rusku a CIS 6. Česká legislativa, EZ č. 458/2000 Sb. a jeho postupná novelizace Regulace trhu a vyhlášky ERÚ, technická pravidla přístupu k sítím – vyhlášky MPO, podmínky přístupu k PS, Kodex PS a obchodní podmínky PS, podmínky přístupu k DS 7. Kodex DS a obchodní podmínky DS, Obchodní podmínky OTE, Životní prostředí a efektivní využívání energie (zákon 406, KVET), Další zákony ovlivňující trhy s elektřinou a jejich dopady – Zákon o komoditních burzách, a implementace směrnice, MIFID – podmínky pro obchodování s finančními prostředky -> PXE, přehled trhu s elektřinou v ČR – největší hráči, tržní místa, produkty 8. Režim přístupu k soustavě a odpovědnost za odchylku, smlouvy na trhu s elektřinou a jejich náležitosti, velkoobchod s elektřinou – trading, maloobchod s elektřinou - prodej konečným odběratelům 9. Produkty na trhu s elektřinou a tržní místa, optimalizace nákupu z pohledu zaměření obchodu, prodej elektřiny konečným odběratelům, optimalizace prodejní a nákupní ceny - vytváření portfolia obchodních partnerů 10. Podpůrné služby, zúčtování odchylek, vytváření portfolia a řízení rizik, deriváty na trhu s elektřinou 11. Specifika obchodu s elektřinou na burze a na spotovém trhu, přeshraniční obchod 12. Specifika obchodování v zemích střední Evropy, Německo a Rakousko - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa, Polsko - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa, Slovensko - - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa, Maďarsko - - podmínky smluv a specifika obchodování, tržní místa, přístup na tržní místa 13. Brokerské systémy - podmínky jejich užití, informační systémy pro podporu obchodu s elektřinou, informační systémy PPS a OTE, zátěžové profily, práce s nimi a optimalizace práce se zátěžovými profily. 14. Hodnocení ekonomické efektivnosti investic v energetice, rozbor základních kritérií hodnocení efektivnosti investic se zaměřením na kritérium čistá současná hodnota Cvičení: 1. Optimalizace nákupu elektřiny z pohledu zaměření obchodu 2. Optimalizace prodejní a nákupní ceny - vytváření portfolia obchodních partnerů 3. Obchod s elektřinou - trading 4. Prodej elektřiny konečným odběratelům 5. Podpůrné služby, zúčtování odchylek 6. Praktické příklady řešení konkrétních obchodů s elektřinou 7. Vytváření portfolia a řízení rizik 8. Deriváty na trhu s elektřinou 9. Obchod s elektřinou na burze a na spotovém trhu 10. Zadání projektu, tvorba vstupních dat 11. Brokerské systémy, zátěžové profily 12. Optimalizace práce se zátěžovými profily 13. Hodnocení ekonomické efektivnosti investic v energetice 14. Zápočtové cvičení, test

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr, platnost do: 2020/2021 letní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2612R003) Aplikovaná elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (2602R014) Aplikovaná a komerční elektronika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 volitelný odborný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2013/2014 zimní