410-2317/01 – Poruchy a chránění elektrických sítí (PCHS)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Matouš Vrzala, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Matouš Vrzala, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2013/2014Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
VRZ0008 Ing. Matouš Vrzala, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti umí definovat a vysvětlit základní poruchové stavy v elektrických sítích a umí vypočítat potřebné údaje pro návrh elektrických zařízení z hlediska mimořádných stavů, zejména zkratů. Dále studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá základními poruchovými stavy v elektrizačních sítích, zejména poskytuje ucelené informace o zkratových poměrech a zemním spojení v elektrizační soustavě. Dále je předmět zaměřen na nasazování elektrických ochran v sítích, studentům jsou objasněny a vysvětleny principy, provedení a nastavování základních elektrických ochran.

Povinná literatura:

1. Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách, SNTL/ALFA 1987. 2. Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001. 3. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004. 4. Haluzík E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích. Skripta VUT Brno 1985.

Doporučená literatura:

1. Dohnálek P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991. 2. Dohnálek P.: Technika ochran. SNTL Praha 1989. 3. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 4. ČSN EN 60909-0. Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Květen 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20bodů, účast na laboratorních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Definice a rozdělení přechodných jevů v elektrizačních soustavách, všeobecné zásady pro výpočet zkratového proudu 2. Postup výpočtu zkratových proudů, sestavení náhradních schémat, náhrada prvků ES při výpočtech zkratových proudů, základní vztahy pro výpočet 3. Výpočet souměrných a nesouměrných zkratových proudů v elektrických sítích 4. Charakteristické hodnoty zkratového proudu v obecné síti, dimenzování elektrických zařízení dle účinků zkratových proudů 5. Zemní spojení v elektrizační soustavě, kompenzace proudu zemního spojení 6. Základní pojmy z oboru ochran, základní členy ochran, rozdělení ochran, požadavky kladené na ochrany 7. Nadproudové ochrany závislé, nezávislé, směrové 8. Distanční ochrany, základní členy, charakteristiky, stupně působení DO, uspořádání DO, popudové členy DO 9. Ochrany srovnávací, ochrany přípojnic, automatiky OZ, ochrany při zemním spojení 10. Ochrany transformátorů Cvičení: 1. Úvod, bezpečnostní školení, analýza zkratových obvodů 2. Zkraty - výpočty zkratových proudů dle ČSN EN 60909 3. Zkraty - výpočty souměrných a nesouměrných zkratových proudů 4. Zkraty - dimenzování zařízení na účinky zkratových proudů 5. Výpočet poměrů při zemním spojení, návrh kompenzační tlumivky 6. Návrh a nastavování nadproudových ochran vedení 7. Laboratorní měření poměrů při zemním spojení na modelu 8. Laboratorní měření vypínacích charakteristik digitální ochrany 9. Návrh a nastavování distančních ochran vedení 10. Zápočtové cvičení, test Projekty: Výpočet symetrických zkratových proudů Výpočet nesymetrických zkratových proudů

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2013/2014 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11 3
Rozsah povinné účasti: Test.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2024/2025 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2024/2025 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2020/2021 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2014/2015 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2013/2014 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K čeština Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2022/2023 letní
2021/2022 letní
2020/2021 letní
2019/2020 letní
2018/2019 letní
2017/2018 letní
2016/2017 letní
2015/2016 letní
2014/2015 letní
2013/2014 letní