410-2317/02 – Poruchy a chránění elektrických sítí (PCHES)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk MedvecGarant verze předmětudoc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinně volitelný
Ročník3Semestrletní
Jazyk výukyangličtina
Rok zavedení2015/2016Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER306 Ing. Eduard Beránek
FUL0005 Ing. Jan Fulneček, Ph.D.
MAR0341 Ing. Oliver Marcinčin
MED40 doc. Dr. Ing. Zdeněk Medvec
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+2
kombinovaná Zápočet a zkouška 10+4

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Po absolvování předmětu studenti umí definovat a vysvětlit základní poruchové stavy v elektrických sítích a umí vypočítat potřebné údaje pro návrh elektrických zařízení z hlediska mimořádných stavů, zejména zkratů. Dále studenti dokáží získané vědomosti interpretovat, analyzovat a aplikovat při návrhu, nasazování a nastavování elektrických ochran v elektrizačních soustavách.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt
Ostatní aktivity

Anotace

Předmět se zabývá základními poruchovými stavy v elektrizačních sítích, zejména poskytuje ucelené informace o zkratových poměrech a zemním spojení v elektrizační soustavě. Dále je předmět zaměřen na nasazování elektrických ochran v sítích, studentům jsou objasněny a vysvětleny principy, provedení a nastavování základních elektrických ochran.

Povinná literatura:

1. Trojánek Z., Hájek J., Kvasnica P.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách, SNTL/ALFA 1987. 2. Medvec Z.: Přechodové jevy v elektrizačních soustavách. Návody do cvičení. Skriptum VŠB-TU Ostrava, 2001. 3. Janíček, F., Chladný, V. a kol.: Digitálne ochrany v elektrizačnej sústave. STU Bratislava, 2004. 4. Haluzík E.: Ochrany automatiky v elektrických sítích. Skripta VUT Brno 1985.

Doporučená literatura:

1. Dohnálek P.: Ochrany pro průmysl a energetiku, SNTL Praha 1991. 2. Dohnálek P.: Technika ochran. SNTL Praha 1989. 3. ČSN 333051 - Ochrany elektrických strojů a rozvodných zařízení. 4. ČSN EN 60909-0. Zkratové proudy v trojfázových střídavých soustavách. Květen 2002.

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Vypracování protokolů z laboratorních úloh, zpracování samostatných projektů, test. Podmínky udělení zápočtu: Získání min. 20bodů, účast na laboratorních cvičeních.

E-learning

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1. Definice a rozdělení přechodných jevů v elektrizačních soustavách, všeobecné zásady pro výpočet zkratového proudu 2. Postup výpočtu zkratových proudů, sestavení náhradních schémat, náhrada prvků ES při výpočtech zkratových proudů, základní vztahy pro výpočet 3. Výpočet souměrných a nesouměrných zkratových proudů v elektrických sítích 4. Charakteristické hodnoty zkratového proudu v obecné síti, dimenzování elektrických zařízení dle účinků zkratových proudů 5. Zemní spojení v elektrizační soustavě, kompenzace proudu zemního spojení 6. Základní pojmy z oboru ochran, základní členy ochran, rozdělení ochran, požadavky kladené na ochrany 7. Nadproudové ochrany závislé, nezávislé, směrové 8. Distanční ochrany, základní členy, charakteristiky, stupně působení DO, uspořádání DO, popudové členy DO 9. Ochrany srovnávací, ochrany přípojnic, automatiky OZ, ochrany při zemním spojení 10. Ochrany transformátorů Cvičení: 1. Úvod, bezpečnostní školení, analýza zkratových obvodů 2. Zkraty - výpočty zkratových proudů dle ČSN EN 60909 3. Zkraty - výpočty souměrných a nesouměrných zkratových proudů 4. Zkraty - dimenzování zařízení na účinky zkratových proudů 5. Výpočet poměrů při zemním spojení, návrh kompenzační tlumivky 6. Návrh a nastavování nadproudových ochran vedení 7. Laboratorní měření poměrů při zemním spojení na modelu 8. Laboratorní měření vypínacích charakteristik digitální ochrany 9. Návrh a nastavování distančních ochran vedení 10. Zápočtové cvičení, test Projekty: Výpočet symetrických a nesymetrických zkratových proudů Návrh a nastavení elektrických ochran v síti vn

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2015/2016 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 40  20
        Zkouška Zkouška 60  11
Rozsah povinné účasti:

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2021/2022 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2019/2020 (B0713A060006) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2018/2019 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2017/2018 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2016/2017 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika P angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán
2015/2016 (B2649) Elektrotechnika (3907R001) Elektroenergetika K angličtina Ostrava 3 povinně volitelný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku