410-2318/03 – Elektrické stroje II (ELS2)

Garantující katedraKatedra elektroenergetikyKredity6
Garant předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.Garant verze předmětuIng. Petr Bernat, Ph.D.
Úroveň studiapregraduální nebo graduálníPovinnostpovinný
Ročník3Semestrzimní
Jazyk výukyčeština
Rok zavedení2019/2020Rok zrušení
Určeno pro fakultyFEIUrčeno pro typy studiabakalářské
Výuku zajišťuje
Os. čís.JménoCvičícíPřednášející
BER30 Ing. Petr Bernat, Ph.D.
KAC37 Ing. Petr Kačor, Ph.D.
Rozsah výuky pro formy studia
Forma studiaZp.zak.Rozsah
prezenční Zápočet a zkouška 2+3
kombinovaná Zápočet a zkouška 9+12

Cíle předmětu vyjádřené dosaženými dovednostmi a kompetencemi

Student ovládá základní vlastnosti synchronních a stejnosměrných strojů a aplikuje jejich znalost za účelem jejich návrhu, testování, diagnostiky a užití.

Vyučovací metody

Přednášky
Cvičení (v učebně)
Experimentální práce v laboratoři
Projekt

Anotace

Předmět elektrické stroje II se zabývá teorií točivých strojů, především strojů synchronních a stejnosměrných. Význam předmětu spočívá v osvojení základních informací o principech konstrukci a užití těchto strojů, které vyústí ve schopnost aplikace strojů v konkrétních zařízeních.

Povinná literatura:

Petrov,G.N.: El. stroje 1 a 2, ACADEMIA 1980 Bašta J. a kol.: Teorie el. strojů, SNTL/ALFA 1968 Hindmarsh,J.: Electrical Machines and their Applications, Oxford,1970

Doporučená literatura:

Hrabovcová,V., Rafajdus,P.: Elektrické stroje, teória a príklady, Žilinská univerzita, 2009

Forma způsobu ověření studijních výsledků a další požadavky na studenta

Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Celkově min. 80% účast na cvičeních. Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu. Úspěšné absolvování a zkouška z předmětu Elektrické stroje I. Ústní zkouška.

LMS

E-learning

LMS

Další požadavky na studenta

Další požadavky na studenta nejsou.

Prerekvizity

Předmět nemá žádné prerekvizity.

Korekvizity

Předmět nemá žádné korekvizity.

Osnova předmětu

Přednášky: 1) Synchronní stroje. Použití a konstrukční uspořádání. Princip působení. 2) Charakteristika naprázdno a nakrátko synchronního stroje, synchronní reaktance 3) Provozní stavy synchronních strojů – synchronní stroj s konstantní vzduchovou mezerou, synchronní stroj s vyniklými póly. Určení budícího proudu při zatížení, indukční charakteristika, Potierova reaktance 4) Provoz synchronních generátorů – samostatně pracující generátor, základní charakteristiky a charakteristiky. 5) Provoz synchronních generátorů – paralelní chod synchronního stroje s elektrizační soustavou –základní charakteristiky, fázování synchronního stroje s elektrizační soustavou 6) Zkraty synchronních strojů 7) Moment a statická a dynamická stabilita synchronního stroje 8) Synchronní motory a kompenzátory, budící systémy synchronních strojů 9) Princip stejnosměrných strojů. Stejnosměrný stroj naprázdno a při zatížení. Podstata komutace. 10) Vlastnosti a použitelnost stejnosměrných motorů. Rozdělení stejnosměrných strojů podle způsobu buzení a jejich vlastností. Moment stejnosměrného stroje. 11) Princip a působení střídavých komutátorových strojů. Druhy a použití. Cvičení: Výpočtové cvičení 1 ze synchronních strojů. Výpočtové cvičení 2 ze synchronních strojů. Výpočtové cvičení 3 ze synchronních strojů. Výpočtové cvičení 1 ze stejnosměrných strojů. Výpočtové cvičení 2 ze stejnosměrných strojů. Laboratoře: Seznámení s laboratoří. Bezpečnost práce. Podmínky zápočtu. Požadavky na protokoly. Měření synchronního stroje naprázdno a nakrátko. Měření V-křivek. Fázování synchronního stroje Test Zápočet. Projekty: Projektem se rozumí v tomto případě vypracování protokolů z laboratorních cvičení, ve kterých budou uvedena schémata zapojení, naměřené hodnoty a zhodnocení naměřených výsledků.

Podmínky absolvování předmětu

Kombinovaná forma (platnost od: 2019/2020 zimní semestr)
Název úlohyTyp úlohyMax. počet bodů
(akt. za podúlohy)
Min. počet bodůMax. počet pokusů
Zápočet a zkouška Zápočet a zkouška 100 (100) 51
        Zápočet Zápočet 45  25
        Zkouška Zkouška 55  6 3
Rozsah povinné účasti: Plná účast na všech laboratorních cvičeních (účast na laboratorních cvičeních je podmíněna absolvováním školení o bezpečnosti práce v laboratoři, které je prováděno v prvním týdnu semestru). Odevzdání všech protokolů laboratorních úloh. Absolvování zápočtového testu. Úspěšné absolvování a zkouška z předmětu Elektrické stroje I. Absolvování ústní zkoušky, žádná odpověď nesmí být hodnocena 0 body.

Zobrazit historii

Podmínky absolvování předmětu a účast na cvičeních v rámci ISP: Splnění všech povinných úkolů v individuálně dohodnutých termínech.

Zobrazit historii

Výskyt ve studijních plánech

Akademický rokProgramObor/spec.Spec.ZaměřeníFormaJazyk výuky Konz. stř.RočníkZLTyp povinnosti
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2023/2024 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2022/2023 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2021/2022 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2020/2021 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN P čeština Ostrava 3 povinný stu. plán
2019/2020 (B0713A060005) Elektroenergetika EEN K čeština Ostrava 3 povinný stu. plán

Výskyt ve speciálních blocích

Název blokuAkademický rokForma studiaJazyk výuky RočníkZLTyp blokuVlastník bloku

Hodnocení Výuky2021/2022 zimní
2020/2021 zimní
2019/2020 zimní